En viktig aktör i min värld

Krönika 28 sep 2017
Dela artikeln

”Together we are stronger.” Det är inte ofta jag börjar ledaren med ett citat från en levande person, men det finns en anledning. Citatet kommer nämligen från talet som den nya FDI-presidenten Kathryn Kell från American Dental Association höll vid sin installation på årets FDI-kongress den 1 september i Madrid. FDI står för Federation Dentaire International och är den gemensamma professionsorganisationen för världens tandläkare.

Tillsammans är vi starkare och kan uträtta så mycket mer. Betydelsen av samverkan är något en kongress som FDI, som sätter ett globalt perspektiv på munhälsofrågorna, visar väldigt tydligt. Vi behöver samverka både i Sverige och globalt för att få tillräcklig styrka.

Karies och parodontit är sjukdomar med stor global spridning och som obehandlade leder till stort lidande för dem som drabbas. I Sverige möter vi patienter där de flesta haft tillgång till förebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård. Då är det lätt att glömma att det inte är på det viset i stora delar av världen. Där möter våra kolleger dagligen stora behandlingsbehov och omfattande skador som inte sällan är invalidiserande. Eftersom situationen skiljer sig åt i olika delar av världen är det viktigt att mötas och diskutera, dela med sig av goda exempel och själv få goda råd och insikter.

FDI har de senaste åren fokuserat på parodontit, en sjukdom som utöver effekterna i munnen också har starka kopplingar till hur resten av kroppen mår. Detta fokus behövs då den medvetenhet som finns i Sverige om sjukdomen och dess konsekvenser – både bland politiska beslutsfattare, behandlare och patienter – inte är densamma globalt sett. Därför är samverkan väldigt viktigt. Både genom att lokala organisationer har möjlighet att hämta stöd hos globala aktörer som FDI och WHO för att bearbeta politiker och myndigheter, och genom att FDI kan ta fram informationsmaterial för både tandläkare och patienter.

Men naturligtvis sysslar FDI inte bara med globala satsningar mot parodontit; arbetet rör även patientsäkerhet, hygien och materialkvalitet. Listan är lång, och inte minst inom miljöarbete har FDI en viktig roll. Hantering av kvicksilveravfall är fortfarande en stor fråga globalt och här är internationell samverkan och goda exempel viktiga för att driva utvecklingen framåt. Men ingen klarar det här ensam. Det är i gemenskapen vi har styrkan.

Det internationella samarbetet är viktigt för vår professions bästa.
Därför är FDI en viktig aktör i min värld.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch