Etik i praktiken

Krönika 31 jan 2013
Dela artikeln

Liksom förra numret av Tandläkartidningen innehåller detta ett antal vetenskapliga artiklar om etik i tandvården. En av dem tar upp etiska aspekter på valet mellan implantat och traditionell protetik.

Ett centralt budskap är att det är patientens orala status som ska avgöra vilken behandling tandläkaren väljer. Det kan verka självklart.

Men för säkerhets skull lägger författarna till: »Emellertid får kommersiella intressen aldrig styra valet av behandling och få kliniken att ›glömma‹ den traditionella protetiken. På samma sätt får tandläkarens preferenser och kompetens inte ensamt bestämma vilken behandling som erbjuds patienten.«

En artikel om estetik och etik pekar med hjälp av patientfall på den konflikt som kan uppstå mellan patientens önskemål och tandläkarens professionella bedömning av vad som är rätt behandling.

Författarna konstaterar: »Respekten för patientens auto­nomi ger uteslutande patienten rätt att tacka nej till en viss typ av behandling – inte rätt att kräva en annan.«

En tredje artikel svarar på frågan vad »informerat samtycke« betyder i praktiken.

Etik engagerar tandläkare. Så fick jag till exempel ett mejl från en missnöjd läsare efter det förra etiknumret. Hon tyckte att vi som skriver så mycket om etik borde bannlysa annonser som innehåller påståenden som inte är vetenskapligt belagda.

Jag kan förstå reaktionen. Det händer att annonser innehåller formuleringar som kan tolkas som forskningsbevis för en produkts goda egenskaper, men som vid närmare påseende inte handlar om vetenskap.

Tandläkartidningen har inte resurser att testa eller tekniskt granska innehåll i eller prestanda hos olika produkter; företagen är själva ansvariga för sanningshalten och relevansen i sina påståenden. Därför ska det mycket till för att jag ska avvisa en annons.

Däremot publicerar vi vetenskapliga rön oavsett om dessa styrker eller försvagar ett företags säljargument. Och vi har naturligtvis koll på att annonser inte strider mot lagar eller publiceringsregler.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch