Etik som engagerar

Krönika 10 jan 2013
Dela artikeln

Detta är ett temanummer om etik i tandvården, det första av två.

Etik är ett ämne som brukar locka många åhörare när det avhandlas på konferenser och kurser. Men etik är komplicerat.

Det är inte bara svårt att komma ihåg de olika principerna inom etiken och att hålla koll på vilken filosof som poängterade vilken av dem.

Etik ger också upphov till många nya frågor men ger få svar. Det är säkrast att ha sin egen etiska kompass i trim för att inte vid varje beslut behöva dra sig till minnes hur läroboken säger att man »ska« handla.

Temaartiklarna i det här numret har författats av tandläkare från de fyra nordiska länderna. De innehåller inga uppfordringar till tandläkaren att vara god, oegennyttig och förstående i största allmänhet; de tar upp konkreta frågeställningar om till exempel den ojämlikt fördelade orala hälsan och om att forskning som skulle kunna tillfredsställa behov hos människor med funktionsnedsättning är lågt prioriterad.

I en artikel läser jag: »Det ligger när­ma­re till hands att utveckla be­hand­lings­metoder som efterfrågas av många i stället för speciella behandlings­me­toder anpassade till ett fåtal. Utbudet av estetisk tandvård är stort, medan funktionella lösningar för bettet som är starkt nerslitet av ofrivilliga munrörelser till stor del saknas.« Ett förhållande som blivit så självklart att ingen reagerar längre?

Bristen på evidens är enligt några artikelförfattare »en moralisk utmaning«. Det kan ju hända att tandläkaren inte har information om befintlig evidens, konstaterar man och fortsätter: »Vem är ansvarig om tandläkaren inte har en bra utbildning?« Att försöka hitta ett svar på den frågan blir en övning i reflektion.

Hur etik förmedlas på tandläkarhögskolorna skildras i en annan artikel. Där beskrivs hur utbildningarna är upplagda, men ges också exempel på etiska dilemman som studenterna har att ta ställning till. Jag hittar också följande mening: »Det borde vara onödigt för en lärare att tvingas varna studenterna från att anmäla sig till kurser av typen ›Hur man överlever på 300 patienter‹!«

I nästa nummer handlar det om etiska överväganden i behandlingssituationer.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch