Etiken kräver träning

Krönika 16 sep 2021
Dela artikeln

I slutet av augusti kallade Lena Hallengren och Märta Stenevi till samtal med anledning av sommarens granskning i Dagens Nyheter.

I granskningen gjordes en rundringning där fiktiva patienter önskade träffa en etnisk svensk tandläkare. På vissa kliniker hörsammades önske­målen utan omsvep. Statsråden ville träffa oss företrädare för vårdprofessionerna och arbetsgivarföreträdare för att få en mer fördjupad bild av läget. Och hur ser då den bilden ut?

När reportern från Dagens Nyheter ringde mig i somras för att få en kommentar kring resultatet av deras rundringning kunde jag konstatera att jag inte är förvånad. Mitt namn är inte svenskklingande och jag har själv utsatts för liknande situationer. Men frågorna är komplexa. I flera situationer behöver flera aspekter hanteras samtidigt. Vad ska gå först? Vårdvalet och patientens rätt att välja och välja bort, skyldigheten att tillhandahålla en god arbetsmiljö för dem som arbetar eller att stoppa diskriminering? Dilemmana är svåra och kräver tid för reflexion.

Många, men inte alla, organisationer har policydokument och handlingsplaner. Dessa står sig slätt om man inte får öva. Återkommande HLR- och brandövningar syftar till att kunna omsätta teori i praktik, under förhållanden som i verkligheten ofta är kaotiska och förvirrande, och öka medvetenheten om den egna insatsens betydelse. Kanske med insikten att ett stresspåslag antingen skärper eller blockerar oss. Att köpa ett komplett hemmagym gör inte att du får muskler, det är användningen som gör dig stark. Upprepning och en bra PT vid din sida brukar vara framgångsfaktorer. Pratar ihop oss kring etiska dilemman gör vi ibland utan att vi tänker på det, vid fikabordet eller på personalmöten. Ibland behövs det riktade utbildningssatsningar. Snart är vi uppe i två år av ofrivillig pandemiisolering, utan att vare sig medvetna eller omedvetna samtal kunnat ske i den utsträckning som behövs.

Oftast överensstämmer vårt förhållningssätt och agerande med de regelverk, lagar och riktlinjer som vi berörs av såväl i vår vardag som i professionsrollen. Och tur är väl det. Om ett skavande motsatsförhållande mellan lagar och regler och våra etiska ställningstanden skulle råda hade vi haft en svår och komplicerad vardag att hantera.

Det är många som talar om skulder just nu. Det finns vårdskulder, utbildningsskulder och infektionsskulder bland våra spädbarn. Möjligen har vi också en etikskuld där ”amorteringskraven” måste återupptas. På Sveriges Tandläkarförbund har etikkommittén i dagarna skickat en kortlek med etiska dilemman till tryck. Syftet är att tillhandahålla ett träningsredskap och en hjälp på vägen. Du som medlem kommer att kunna ta del av den i samband med Etikdagarna på årets riksstämma. Men återigen, träning måste till för att man ska bli starkare.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch