Ett etiskt dilemma

Krönika 30 apr 2015
Dela artikeln

I detta nummer finns en rapport från SBU som handlar om att utvärdera om en tillsats i tandkräm för att förebygga karies är bättre än enbart fluor. Det ingår i SBU:s systematiska utvärderingar att även beakta etiska aspekter.

I rapporten framgår att flera studier innehåller en kontrollgrupp med barn som fick tandkräm utan fluor. Tandkräm med fluor har väldokumenterat god effekt och bör vara kontrollgruppsbehandling. Med dagens kunskap är det således oetiskt att utföra behandling utan fluor. Eller tydligare: en sådan försöksuppläggning är fullständigt oacceptabel.

Det är lätt att vara kritisk. Här gäller det inte i första hand att hitta syndabockar, utan att lära av misstagen. Det blir märkligt när berörd tandkrämstillverkare försöker försvara sin försöksuppläggning, i stället för att ta till sig kritiken och göra bot och bättring i framtiden.

Vi har tidigare upplevt hur ett känt företag marknadsförde ett implantat som gav upphov till kraftig lokal vävnadsdestruktion. När bolaget konfronterades med fynden från klinisk verklighet, blev reaktionen att håna och förlöjliga de representanter från klinik och akademi som framförde kritiken. Att erkänna problemet och ta vara på erfarenheten från kliniska observationer hade varit bättre.

Här finns ett problem, utöver de besvärande kliniska resultaten och den primära oetiska hanteringen. Vi är beroende av ett gott samarbete med industrin. Det finns i dagsläget inga – utöver industrin – som har råd att finansiera goda kliniska studier av nya produkter.

Det blir ett etiskt dilemma när industrin sponsrar våra professionella evenemang, samtidigt som forskningsprojekten genomförs i avsaknad av aktuell etik. Utrymme för samverkan och förbättring.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch