Ett Extra Gott Nytt År

Krönika 21 jan 2021
Dela artikeln

Hoppas att du – kära läsare – ska få ett Extra Gott Nytt År 2021. Det känns svårt att fatta vilka konsekvenser rådande pandemi redan har haft och i framtiden får för oss alla, både på kort och lång sikt. Och det är i medvetande om denna bristande insikt jag ändå dristar mig till att framföra min förhoppning.

Med årets nordiska temanummer – Ojämlikhet i oral hälsa – landar man rätt tungt i rådande verklighet. Jovisst, vid en internationell jämförelse har vi en fantastisk tandhälsa i vårt land. I genomsnitt. Förbättringarna sett över senaste tio­årsperioder är fantastiska. I genomsnitt. Tveklöst gör tandvården en otroligt stark insats för detta förbättrade tandhälsoläge. Lika lite som övriga hälso- och sjukvården kan lösa ojämlikhet i allmän hälsa, kan tandvården själv lösa rådande ojämlikhet i oral hälsa. Artikelserien ger en mycket god sammanfattning av kunskapsläget, både hur det ser ut hos oss och hos våra nordiska grannar och vilka komplicerande faktorer som styr och påverkar ojämlikheten i oral hälsa. Och hur vi bäst kan bidra.

Tillgång och efterfrågan på tandvård är en viktig faktor vad gäller oral hälsa. Och det ofta goda flöde vi tar för självklart, har starkt påverkats under det gångna pandemiåret. I Tandläkartidningen nummer 12/2020 redovisades en del fakta om hur sars-cov-2-epidemin hittills har påverkat tandvården och olika tandvårdsåtgärder. De faktiska konsekvenserna av uppskjuten eller inställd tandvård har vi ännu ingen tillräckligt klar bild av för att säkert kunna bedöma. Varken konsekvenserna för tandvårdsprofessionen eller för våra patienter.

Inte minst mot denna bakgrund känns tillönskan om ett Extra Gott Nytt år högst angelägen.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch