Ett intensivt första år

Krönika 10 okt 2019
Dela artikeln

Nu har jag snart varit förbundsordförande i ett år. Det har varit en intensiv tid med många nya kontaktytor såväl i Sverige som internationellt. En iakttagelse är att våra tandläkarorganisationer har en stark legitimitet och åtnjuter stor respekt i de sammanhang där de uppträder. Även om jag i förväg förstod att vår röst och närvaro är viktig, är det ändå något av en överraskning att det finns så högt ställda förväntningar, samt att aktiviteterna och verksamheten är så pass omfattande och gedigen som den faktiskt är.

I det organiserade Sverige är vi i jämförelse inte så stora. Men vi är samlade och vi har utrymme för en intern dialog i medlemsleden vilket ändå gör oss starka.

Så här långt har jag inriktat mitt uppdrag på att driva tandläkarnas aktuella intressefrågor i alla de sammanhang där jag har haft möjlighet att närvara. De som har läst mina ledare hittills under året, kan också se att siktet varit inställt på tandläkarnas frågor i förhållande till omvärlden.

Nu när det slår om i naturen inträder den tid på året då ställningstagandena för framtiden ska formuleras. I början av december samlas förbundsmötet, som är Sveriges Tandläkarförbunds högsta politiska organ, för att ta beslut om verksamhet och budget inför kommande år. Arbetet och förberedelserna har redan påbörjats, och för min del är det alltså dags att rikta blickarna inåt och begrunda förbundets ekonomi och styrka för våra uppgifter under kommande år. Som jag ser det handlar det om att se till att vi har en stark ekonomi och en samlad tandläkarkår bakom oss.

Ekonomin vilar på tre ben. Det är medlemsavgifter från riksföreningarna, inkomster från kursverksamheten och annonsintäkter. Det är dessa källor som möjliggör för oss att ha en högkvalitativ fortbildning, en uppskattad tidning och verksamhet i övrigt. Det finns en uppenbar koppling intäktskällorna emellan och därmed möjligheterna att ge uppskattad medlemsnytta.

Till viss del ligger alltså de ekonomiska förutsättningarna utanför vår direkta kontroll. Fundamentet för våra organisationer är den basala insatsen att många tandläkare och tandläkarstudenter valt att vara medlem och betala medlemsavgift. Därutöver är vi alla tacksamma för de kolleger som engagerar sig i verksamheten och verkar för att andra ansluter sig. På det viset stärks vår legitimitet och vårt varumärke, vilket bidrar till att vår omvärld lyssnar på oss i ännu högre grad, och vår relevans som annonsorgan eller kursgivare höjs.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch