Ett skört klimat

Krönika 15 dec 2015
Dela artikeln

Äldretandvård har varit ett av de stora samtalsämnena inom tandvården de senaste åren. Efter larmrapporter om munhälsan hos äldre som inte längre klarar att själva hålla koll på eller utföra sin tandvård har det dock hänt, och händer, mycket positiva saker på området.

I detta nummer har vi ett tema om äldretandvård där vi uppmärksammar några av de spännande projekt som pågår på olika platser i landet. Du får också möta några av de personer som dagligdags arbetar med och forskar om äldres tandhälsa och hur en god sådan kan behållas livet ut. Hoppas att du finner det intressant.

Samma dag som jag skriver det här inleds det stora klimatmötet i Paris och det som händer där får avgörande betydelse för världens framtid. För uppenbart är att våra utsläpp påverkar klimatet och att vi snabbt måste göra något åt det.

Lika uppenbart tycks det vara att klimatfrågorna är omöjliga att lösa om det inte kommer fram långsiktiga överenskommelser mellan stater.

Men detta innebär inte att våra enskilda handlingar saknar betydelse. Det finns mycket som du och jag kan göra i vår vardag för att dra vårt strå till stacken. Det känns bra.

På odontologiska riksstämman i Göteborg i november pratade meteorologen Pär Holmgren just om vad vi var och en kan göra, vilket du också kunde läsa en artikel om i vårt förra nummer – eller förstås här på vår sajt, tandlakartidningen.se.

I nästa nummer av papperstidningen granskar vi folktandvårdens miljöarbete. Hur långt man kommit skiljer sig mycket mellan landstingen.

Klart är dock att en viktig faktor för att kunna bli klimatsmart är upphandlingar. Stora miljövinster finns att göra på att se till att de inköpta produkterna och tjänsterna är hållbara ur ett klimatperspektiv.

När det gäller just tandvårdens upphandlingar så kan du på sidan 14 i detta nummer läsa en artikel om det möte som ett 60-tal representanter för dentalhandeln och flertalet landsting och regioner samlades till i samband med riksstämman/Swedental. Detta för att försöka komma till rätta med det ökande antalet överprövningar som håller på att urholka hela systemet.

God Jul och Gott nytt år!

Text: Örjan Björklund

Dela artikeln
Örjan Björklund
Örjan Björklund
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen 2013–2015. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch