Ett varnande symtom

Krönika 20 sep 2018
Dela artikeln

”Sist att lämna lokalen släcker lampan och låser dörren.” Denna ordningsregel fanns på en skylt i Folkets Hus i Svedala. Det var många gånger jag som släckte lampan, låste dörren och kastade in nyckeln i brevlådan. Som så många andra Folkets Hus-lokaler hade de för länge sedan lämnat sin gamla roll som en arbetarrörelsens borg och förvandlats till ett kommunalt allaktivitetshus.

Jag skulle inte bli förvånad om skylten finns kvar.

När jag innan semestern läste Tandläkartidningen nummer 7/2018 dök skylten upp i mitt minne. Det var en artikel om varför antalet professorer minskar inom odontologin som väckte associationerna. Och jag blev bekymrad över bilden av hur lärosätena tvingas anstränga sig för att hantera en situation med en hårdnande omvärld.

Det saknas professorer i basämnen på flera lärosäten. Det var något som inte fanns på kartan när jag en gång gick min utbildning. På sex år har antalet professorer på de odontologiska lärosätena minskat med mer än 10 procent. Det är en dramatisk utveckling, eller avveckling, om man säger så.

Lärosäten är förvisso inte de enda ställen där det bedrivs forskning. Vi har fortfarande en betydande klinisk forskning av god kvalitet runt om i landet. Och att ha ett visst antal professorer är naturligtvis inget självändamål. Men svårigheterna att hitta individer med tillräcklig kompetens är en stark varningssignal om hur det står till.

Signalen berättar för oss att villkoren för att satsa på forskning är för dåliga. Det är för få som väljer att gå den vägen, och utmaningen att arbeta sig fram till en professorskompetens är så stor att alltför många kroknar på vägen.

Om jag ska kosta på mig ytterligare ett citat så blir det från Josef Stalin: ”Även kvantitet är en form av kvalitet.” Det jag menar är att vi måste ha en tillräcklig bredd av forskare för att få den spetskvalitet vi behöver för att föra odontologin framåt. Men det här handlar inte bara om odontologin, utan om forskningens och kunskapstillväxtens förutsättningar överallt i samhället.

Problemen med professorsbristen som vi har i dag talar sitt tydliga språk. Villkoren för forskarna och forskningen måste förbättras. Det måste finnas en trygghet så att man vågar välja forskarbanan.

För Sveriges Tandläkarförbund är det viktigt att vi har en odontologisk forskning som håller hög standard så att vi kan leva upp till målet att långsiktigt behålla en tandvård i världsklass.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch