Ett yrke i balans?

Krönika 21 feb 2013
Dela artikeln

Det har blivit så vanligt att det har börjat närma sig en naturlag: tandläkaryrket ska finnas högt upp på alla listor över dem som har bäst framtidsutsikter.

Jag kan dock tänka mig att ni reagerar olika på sådana förutsägelser.

Någon kan hoppas på fortsatt brist och därmed chans till hög lön som anställd eller säkra intäkter som företagare, eller kan vara rädd att bristen ska orsaka nedläggning av den klinik där man är anställd.

Oro för att tandläkare ska hamna på listan över yrken som är i balans, eller till och med visar överskott, finns å andra sidan på tandläkarhögskolorna där man befarar att osäkra framtidsprognoser avskräcker de allra bästa studenterna från att söka sig till yrket.

På arbetsförmedlingens senaste topplista över framtidsyrken finns inte tandläkare längre bland de 20 främsta. Men i en förklarande text nämns dock att det ser ut att bli »fortsatt stor brist« på tandläkare, bland några andra vårdyrken, »på fem till tio års sikt«.

Men nu hör jag allt oftare talas om god tillgång på sökande till tjänster inom folktandvården – samtidigt som många privattandläkare har svårt att sälja sina kliniker.

Inte så konstigt; de unga som söker jobb är ännu inte beredda att köpa en klinik. Så råder det brist eller jämvikt? Det beror på var i landet man letar efter svar.

Under Fördjupning hittar du resultatet av vårt sökande.

I maj förra året berättade vi om öppna jämförelser på nätet av tandläkarnas priser. Tandläkare hade tidigare varit tvungna att registrera sina priser, men inte gjort det. Nu hade det blivit frivilligt, vilket förväntades öka villigheten att delta. Vi konstaterade att det gick trögt då, och det gör det fortfarande. Här kan du läsa om vad som hände.

I socialutskottets yttrande över propositionen om den här förändringen läser jag: »Bestämmelsen har inte efterlevts i särskilt hög grad och om en ny uppgiftsskyldighet för framtiden skulle ses som nödvändig måste man även överväga effektiva sanktioner för att inte lagen ska upplevas som ›tandlös‹.«

Om inte frivillig prisrapportering fungerar så blir det tvång igen, alltså. Jag undrar vad »effektiva sanktioner« betyder, hur den som vägrar lämna ut sina priser ska bestraffas.

Text: Christina Mörk, chefredaktör

Dela artikeln
Christina Mörk, chefredaktör
Christina Mörk, chefredaktör
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen till och med 31 maj 2013.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch