Forskningen pausar inte

Krönika 10 mar 2022
Dela artikeln

Tidigt under pandemin befarade många att forskningsaktiviteten skulle bli lidande av att fokus behövde läggas på annat.

Det visade sig dock att samarbete, både på nationell och internationell nivå, kunde fortskrida digitalt och att forskningen tog extra fart inom flera områden, inte minst rörande covid-19.

På Pubmed kan man se hur många vetenskapliga artiklar som publicerats sedan år 1827. Fram till 1965 var den årliga produktionen av vetenskapliga artiklar relativt låg, men därefter har antalet ökat varje år.

Pandemiåret 2020 tog dock antalet artiklar ett extra skutt, ökade sedan ytterligare 2021, och antalet artiklar inom tandvård landade på 100 000! Inte illa för en pandemi.

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch