Framtidens akademiker: generalist eller specialist?

Krönika 9 dec 2021
Dela artikeln

I slutet av oktober deltog jag på Sacos kongress. När medlemsförbunden i Sacofederationen möts uppstår ofta intressanta samtal där likheter och skillnader mellan professionerna avhandlas. Mellan de formella kongressförhandlingarna hölls en paneldebatt med Dilsa Demirbag-Sten, Pernilla Jonsson och Peter Englund som samtalade under rubriken ”Vem är akademikern år 2041?” De förutspådde en framtid där det är självklart att en ingenjör läser filosofi under sin utbildning, att man kommer att byta yrke flera gånger under sitt yrkesliv och att det är det breda synsättet och förmågan som kommer att vara framgångsrikt. Det är intressant och givande att zooma ut och se frågeställningen ur ett brett perspektiv, men efter ett par dagars eftertanke landar reflektionerna i vad perspektivet betyder för oss tandläkare.

Att vara tandläkare kräver bland annat förståelse för akademisk teori, baserad på empiriska underlag, kombinerat med ett handlag för de kliniska moment som ingår i det hantverk vi ägnar oss åt i vardagen. Men hur skulle vi kunna bredda vårt synfält och öka vår kompetens för att bättre möta framtidens behov? Önskvärt skulle vara kunskap i såväl juridik, ekonomi, psykologi, ledarskap som hantering av digitala hjälpmedel, för att nämna några områden att utveckla.

Jag dristar mig emellanåt till att säga att tandläkaren är en av de goda gåvor som givits mänskligheten – är det någonstans jag kan göra det är det väl just i ledaren i Tandläkartidningen? Vår uppgift i välfärdssamhället betraktar jag som essentiell och viktig, men hur definierar och utvecklar vi den? I den allmänna diskussionen om hur framtidens akademiker ska formas tycks det framför allt handla om huruvida vi ska sträva efter att bli skråspecialister eller generalister. Vår egen definition, att en allmäntandläkare är en bred akademiker, stämmer nog inte överens med historikern Peter Englunds analys. Utifrån panelsamtalet kan man konstatera att en tandläkare per definition är en specialiserad akademiker, oavsett vilken vidareutbildning man har. Där pratade man om de mest oväntade kombinationer av kunskaper och studier, och de specialistinriktningar som tandläkaryrket har att erbjuda kan knappast definieras som oväntade kombinationer.

Efter ett par dagar i efterlängtat sorl på årets riksstämma kan man se att det är många av oss som redan i dag kombinerar uppdrag och aktiviteter i ett spännande spektrum. Jag skulle vilja uppmana den blivande tandläkaren att göra precis så, att se till att ha roligt. Glädje är en underskattad ingrediens i ett framgångsrikt arbetsliv! I samma anda vill jag även passa på att önska er alla en trevlig julhelg och ett riktigt gott nytt år!

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch