Från kunskap till patientnytta

Krönika 10 maj 2019
Dela artikeln

Vägen från kunskap till patientnytta kan vara både lång och slingrig. Professor Richard Grol har under många år studerat behandlares attityder och effekter av kliniska riktlinjer och vårdprogram, även inom tandvården. Redan 2003 undersökte hans forskargrupp allmänpraktikers attityd till kliniska riktlinjer. Ungefär hälften av de tillfrågade stödde både utveckling och användning av riktlinjer. Det vanligaste argumentet bland kritikerna var att riktlinjer riskerade att begränsa deras professionella självständighet.

Några år senare kunde forskargruppen dessutom konstatera att riktlinjer inte alltid åstadkommer önskad nytta. En grupp allmäntandläkare ombads att följa en riktlinje som beskrev vilka retinerade och asymtomatiska visdomständer som borde avlägsnas. Vid en kontroll efter ett år kunde man konstatera att kunskapen om indikationer för extraktion ökat signifikant, men försöksgruppens kliniska rutiner var oförändrade. Vi kan uppenbarligen inte förutsätta att kunskap per se resulterar i bättre vård.

För att ny kunskap ska komma till nytta förutsätts att vi ändrar vårt beteende. Möjligen har vi underskattat denna utmaning. Det torde vara minst lika svårt att förändra en erfaren tandläkares sätt att arbeta som att påverka en patient med bristfälliga levnadsvanor.

Det är få utbildningar som stödjer beteendeförändringar, bland annat eftersom vi alltför ofta håller oss kvar vid den katedrala föreläsningen. Svenska tandvård har ett gott rykte internationellt. Om vi vill vara kvar i den positionen måste tandvården fortsätta att utvecklas.

Det talas ofta om vetenskapliga kunskapsluckor och det är givetvis korrekt att dessa sluts. Men om ny kunskap inte används så kan man ifrågasätta nyttan.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln
Thomas Jacobsen
Thomas Jacobsen
Allmäntandläkare, odont dr. Arbetar med forskning och utveckling hos Folktandvården Västra Götaland. Adjungerad lektor vid kariologen, Göteborgs universitet.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch