Frihet under ansvar

Krönika 15 okt 2015
Dela artikeln

“Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring” …

Inledningsstrofen till Strängnäsbiskopen Thomas Simonssons frihetsvisa, en text från det politiskt dramatiska 1400-talet, brukar vara väl känd. Kanske inte lika känd, men förvisso lika viktig, är nästa strof – … “för dem, den rätt kan bära” – där han säger att friheten också innebär ett ansvar att förvalta den väl.

Här känner jag att det finns klara paralleller med vår vardagliga gärning. Som utövare av ett legitimationsyrke har vi fått ett stort förtroende med en hög grad av frihet, men också ett ansvar att förvalta den friheten med omdöme för vårt eget och våra patienters bästa.

Genom den snabba utveckling av sociala medier som skett de senaste åren och säkert kommer att fortsätta, sannolikt i ett accelererande tempo, uppstår nya sätt att ha kontakt med både våra nuvarande patienter och presumtiva blivande patienter.

Även vårt vardagliga sociala umgänge ligger öppet på internet på ett helt annat sätt än för några år sedan. Det kan vara svårt att hinna med i utvecklingen och veta hur man ska hantera utmaningarna.

Det är inte alltid lätt att hålla isär rollerna: Vad kan jag göra som privatperson på nätet och vad kan jag göra som yrkesman?

Personligen kan jag också fundera på vad jag kan göra med tanke på min roll som förbundsordförande: Vad kan jag publicera öppet? Vad kan jag publicera i till exempel en sluten grupp på internet? Vad är skillnaderna?

Dessutom skapar de sociala medierna nya möjligheter, och det leder till ytterligare frågor: Hur marknadsför jag mig på bästa sätt? Vad kan och bör jag göra? Vad bör jag låta bli?

Allt ligger bara ett knapptryck bort; en snabb rörelse med pekfingret och så är den impulsiva tanken förevigad och ångertid finns inte.

Det finns behov av stöd och rådgivning: Hur ska man göra för att agera på ett bra och balanserat sätt på sociala medier, både som privatperson och professionell yrkesutövare, där man inte bara företräder sig själv utan även identifieras med sin yrkeskår?

Därför är det med glädje jag nu tar del av Etikkommitténs framtagna råd till tandläkare vad gäller marknadsföring i traditionella och sociala medier, som jag tror kommer att göra det digitala livet i alla fall lite enklare.

Det är texter där Sveriges Tandläkarförbunds Etikkommitté bidrar med råd till övervägd marknadsföring och ett ansvarsfullt agerande på traditionella och sociala medier, och det ser jag som värdefulla bidrag till Tandläkarförbundets medlemsservice.

Ett stort tack till alla i Etikkommittén för ert arbete och en uppmaning till er andra att ta del av råden för marknadsföring och råden om sociala medier på Tandläkarförbundets webbplats.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch