Fullt frisk – eller inte

Krönika 10 mar 2022
Dela artikeln

I journalen kan man läsa standardformuleringen: ”Patienten uppger sig vara fullt frisk, tål lokalbedövning och antibiotika. Inga kända allergier.” Vid klinisk undersökning noteras både enstaka tandförluster, karies och fördjupade tandköttsfickor med radiologiskt verifierad benförlust.

Här finns alltså såväl karies (världens vanligaste icke smittsamma sjukdom), parodontit och tandförluster. Ändå anser sig patienten vara fullt frisk. Det är så vanligt med sjukdomar i munnen att man mer betraktar det som ett normaltillstånd. Kanske är vi på väg att ändra förhållningssätt.

Danska Tandläkarföreningen hade nyligen en tvådagarskonferens i Köpenhamn på temat ”parodontit och komorbiditet” (alltså att samma patient samtidigt har flera olika sjukdomar, som också påverkar varandra). Rent allmänt uppmärksammas allt oftare, inte minst i medier, kopplingen mellan infektion/inflammation i munnen och olika allmänsjukdomar.

De vanligaste kopplingarna är parodontit, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, rheumatoid artrit (RA), demens/alzheimer och graviditetskomplikationer. Alla föreläsare pekade på att tandvården möter en förändrad patientgrupp, som ofta har flera allmänsjukdomar. Behovet av utökad samverkan med hälso- och sjukvården betonades i samtliga föredrag. En extra tankeställare gav en presentation gjord av en sjuksköterska från en thoraxkirurgisk avdelning: Förbättrad munhygien på inneliggande patienter var mycket tydligt för behandlingsutfall vid öppen hjärtkirurgi.

Det blir allt tydligare: att förebygga och behandla orala sjukdomar påverkar den allmänna hälsan. Och tandvården blir en allt viktigare aktör för allmän hälsa och livskvalitet.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch