Gäller riktlinjer för alla?

Krönika 24 sep 2015
Dela artikeln

Vi måste ständigt ifrågasätta våra metoder. Inte sällan argumenterar vi för gamla normer trots att det vetenskapliga kunskapsläget befinner sig under förändring.

Kunskapen kring dentala material utgör inget undantag.

Trots att jag försöker resonera utifrån en vetenskaplig grund, tvivlar kolleger ibland på slutsatserna. Är detta uttryck för bristande respekt för fakta?

Jag väljer hellre att tolka motargumenten som ett klokt ifrågasättande. Vi måste ta ställning till i vilken omfattning den vetenskapliga evidensen gäller patienten i behandlingsstolen. Det finns skäl att diskutera om vårdriktlinjer är generaliserbara.

Trish Greenhalgh, professor vid universitetet i Oxford och praktiserande allmänläkare, är en flitig twittrare och debattör inom den brittiska hälso- och sjukvården. Under en konferens i våras diskuterade hon hur evidensbaserade riktlinjer ska tolkas i praktiken och använder sig själv som ett exempel.

Efter en allvarlig cykelolycka vårdades hon på sjukhus, bland annat för omfattande frakturer på båda armarna. Hon sätter fingret på en viktig punkt – behandlades hon som del av en grupp patienter med samma diagnos eller tog man också hänsyn till hennes individuella förutsättningar?

På ett elegant sätt argumenterar hon för att riktlinjer inte alltid passar den unika individen.

Samtidigt får vi inte undervärdera vikten av evidens. Det finns givetvis en risk att man nedvärderar behovet av vetenskapligt stöd inom vården eftersom alla patienter trots allt är unika individer.

Detta är inte heller vad Trish Greenhalgh menar. Det är balansen mellan de olika delarna i beslutsstödet som måste hanteras.

Möjligen är det detta vi kallar klinisk erfarenhet.

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch