Ge alla en chans!

Krönika 9 maj 2018
Dela artikeln

”Livet kan va hårt och brutalt, livet kan va djupt orättvist, men det är det enda liv vi har.”

En och annan känner kanske igen Mikael Wiehes textrader från sången ”Livet” på skivan ”Kärlek och politik”. Att livet är orättvist har vi nog alla känt då och då. Och så är det, ibland har man tur och ibland otur, men förhoppningen är att matematiken ska jämna ut sig i slutändan.

Så är det dock långt ifrån alltid. Och livet är orättvist; i den bästa av världar skulle alla ha samma förutsättningar och möjligheter att ha till exempel en god munhälsa. Men under en livstid är skillnaden stor på vad som händer i våra munnar.

Men snarare än att prata om livets orättvisa borde vi kanske prata om att förutsättningarna kan se väldigt olika ut. Var vi föds och i vilken hemmiljö vi växer upp, hur vår skolgång ser ut, vad vår arvsmassa innehåller – allt detta är kända faktorer som påverkar vår hälsa och inte minst vår munhälsa. Så låt oss sluta hoppas på att tur och otur ska jämna ut sig.

Som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund vill jag lyfta fram vikten av att alla ska ha så bra förutsättningar som möjligt för en god munhälsa. Ska vi nå det målet är det metodiskt arbete som gäller, inte tron på tur eller otur.

Förutsättningarna för en jämlik hälsa är högaktuella frågor i samhällsdebatten. Det är naturligt så här fem månader före valet. Att även munhälsa i detta sammanhang hamnar i fokus är inte oväntat. Frågan är vad vi behöver diskutera?

Individens kostnad för tandvård är något många har synpunkter på. Det finns många åsikter om hur det bästa möjliga ersättningssystemet ska se ut. Den debatten kommer säkert att vara livlig fram till valet. Här känner jag dock en viss oro; det är lätt att fastna i plånboksfrågor.

Men det är trots allt så att individens utveckling under barnaåren, livsstilen, viljan och förmågan att vårda sina tänder betyder oerhört mycket för munhälsan. De frågorna får inte glömmas bort.

Här är tandläkarkåren och den information och vård vi kan erbjuda våra patienter naturligtvis nyckelfaktorer.

Det här har jag talat om många gånger med olika infallsvinklar – den här gången vill jag sätta fokus på att vi inte är ensamma, det behövs många aktörer. För, som det stod en gång i en munhälsokampanj, du går till tandläkaren en dag om året.

De andra 364 sköter du själv dina tänder. En frisk mun är inget som kommer av sig själv. Det krävs kunskap och arbete: Hur ska jag sköta min mun? Kost? Munhygien? Fluor?

Det är många byggstenar som ska falla på plats. Och här måste många samverka: tandvården, hälso- och sjukvården och omsorgen samt skolan. Listan kan göras ännu längre.

Förutsättningarna för en god munhälsa läggs fast redan tidigt i livet. Därför måste arbetet börja tidigt, redan inom mödra- och barnavårdsverksamheten. Förskolan och skolan är också viktiga aktörer. Och vi måste nå ut med vårt hälsobudskap i socioekonomiskt svaga områden. Så min uppmaning till politikerna är: Glöm inte utmaningen att ge alla bästa möjliga chans att hålla sig friska.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch