Global mötesplats ger nya perpektiv

Krönika 19 sep 2019
Dela artikeln

Jag befinner mig i skrivande stund på FDI, som detta år arrangeras i San Francisco, USA. Staden visar upp en mångfasetterad bild av nytt och gammalt, rikedom och fattigdom, uppskruvat tempo såväl som lugna radhuskvarter, kort sagt en spegling av hur världen ser ut för många av jordens människor.

Varje år samlas representanter för cirka en miljon tandläkare från drygt 130 länder för att se över policyer och ta fram riktlinjer och handlingsplaner för att förbättra den orala hälsan. Som representant för Sveriges Tandläkarförbund får jag insyn i detta globala och gemensamma arbete samtidigt som tillfälle ges att knyta kontakter.

Det är intressant och givande att följa hur tandläkare runt om i välden arbetar för en förbättrad oral hälsa. För mig uppstår nya perspektiv som prövas mot gamla välkända, hemtama och ibland komplexa utmaningar. Stora variationer i förutsättningar regioner och länder emellan gör att prioriteringarna blir olika. Jag kan se att vi i Sverige kommit långt i vår strävan att erbjuda vård efter individuella behov.

Skillnaderna mellan jordens länder är på många sätt lika uppenbar som skillnaderna i staden vi befinner oss i. Tillgången på tandvård varierar stort och anledningarna till det är många, till exempel diskriminering eller socioekonomiska faktorer. Till detta kommer att en stor andel människor lever i utsatthet beroende på konflikter.

Trots alla olikheter kan FDI skapa enighet om vissa målsättningar för den globala munhälso-utvecklingen. Genom att formulera en gemensam definition av begreppet munhälsa har grundläggande förutsättningar skapats för det fortsatta arbetet. Genom att använda sig av gemensamma ställningstaganden har nationella förbund nått framgångar i påverkansarbetet gentemot myndigheter och beslutsfattare.

En särskild arbetsgrupp, Vision 2030, kommer att fastställa prioriteringar för FDI:s påverkansarbete de närmaste tio åren. Från mitt nordeuropeiska perspektiv väcks dock vissa funderingar kring hur dessa dokument manglas fram och vilka intressen som står bakom; sponsornärvaron på FDI-nivån är påtaglig.

Jag ser ändå med spänning fram emot att ta del av ställningstaganden kopplade till riktlinjer och åtgärder för att skapa en god tandhälsa. Skillnaden mellan vårt nationella arbete och hur det går till internationellt ligger framför allt i att arbetet och diskussionerna förs av tandvårdsideologer i stället för av politiker och tjänstemän som i Sverige. Dessa i huvudsak äldre, manliga tandläkare har dock kommit att stå en bra bit ifrån den kliniska vardagen.

Önskvärt vore att vi som är här och skapar Vision 2030 i högre grad speglar den miljon tandläkare som verkar runt jordklotet. Det betyder att vi behöver engagera och inkludera fler unga, även kvinnliga, tandläkare i diskussionerna om framtidens tandvård.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch