Håller prognoserna?

Krönika 12 feb 2015
Dela artikeln

Den svenska tandläkarutbildningen är dimensionerad för att se till att det finns en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på tandläkare. Så att inte unga studenter går en lång, dyr utbildning bara för att finna att det saknas jobb när de är klara. Så att inte arbetsgivare ska behöva stå med vakanser som inte kan tillsättas, på grund av stor tandläkarbrist.

Nu lär oss historien att denna balans inte alltid är så lätt att upprätthålla, minns exempelvis 90-talet. Dessutom ser ju tillgången på tandläkare olika ut i olika delar av landet – brist i glesbygd, överskott i storstäder.

Det är alltså mycket som ska beaktas när man ska bedöma hur många tandläkare det behövs framåt: patienternas framtida behov, pensionsavgångar i kåren och arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper är några viktiga faktorer.

Och tillgången på nya tandläkare styrs inte heller bara av hur många som studerar på de svenska tandläkarutbildningarna. Allt fler av de svenska studenter som inte kommit in på någon av de inhemska utbildningarna, söker sig nämligen till studier utomlands. Läsåret 2013–2014 motsvarade faktiskt antalet svenska studenter som pluggade på en tandläkarutbildning i utlandet en hel årskurs här hemma. Med råge. Det visar Tandläkartidningens granskning.

Denna utveckling kan få konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden, som ju dessutom påverkas av inflyttning av tandläkare från utlandet. De flesta av dessa kommer från andra EU-länder. Men i dag finns det bland flyktingarna från det svårt krigshärjade Syrien en hel del människor med tandläkarutbildning och -erfarenhet.

Och även om tandläkare från länder utanför EU har en ganska lång väg att vandra innan de kan börja jobba i Sverige, bidrar även de på sikt till att påverka situationen.

Möjligen är det dags att se över hur tillgång och efterfrågan på tandläkare ser ut de kommande åren.

Socialstyrelsen och Saco tror i sina bedömningar att det går mer mot balans på arbetsmarknaden. Medan Arbetsförmedlingens senaste prognos bedömer att det kommer att vara fortsatt brist på tandläkare de närmaste tio åren.

Hoppas att de då även har koll på de snabbt ökande kullarna av svenska tandläkarstudenter i utlandet.

Text: Örjan Björklund

Dela artikeln
Taggar:
Örjan Björklund
Örjan Björklund
Journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen 2013–2015. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch