Hellre dialog än debatt

Krönika 24 nov 2016
Dela artikeln

Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull.

Det är ett lite sarkastiskt yttrande som brukar tillskrivas Oscar Wilde, en irländsk författare som levde under senare halvan av artonhundratalet.

Oscar Wilde levde inte länge nog för att se den allmänna rösträtten och parlamentarismen slå igenom, utan levde i en tid när monarkerna hade ett stort inflytande över hur deras länder skulle styras. De bestämde också ofta hur regeringen skulle se ut. Demokratins genombrott väntade fortfarande runt hörnet, även om många såg att utvecklingen var på väg.

Att använda citatet som inledning på en ledare som handlar om det kommande förbundsmötet kan ge upphov till riskabla associationer.

Låt mig genast dementera att jag har förväntningar på att ombuden ska klubba ner varandra på det kommande mötet. Det jag däremot hoppas på, och här får citatet en annan och riktigare dimension, är ett livaktigt möte med hög aktivitet från ombuden.

Ordet debatt kommer från franskan och brukar översättas med att slå sönder (argument) eller just klubba ner.

Personligen är jag inte så förtjust i debatt som arbetsmetod utan föredrar dialog, som handlar om att utbyta åsikter och tankar. Ingen kan ha monopol på att ha rätt, man måste lyssna på varandra.

Årets förbundsmöte är det första efter stadgeöversynen. Det gör att vi i år har fler ombud än tidigare och att ombudens fördelning speglar tandläkarkårens sammansättning på ett bättre sätt än ombudsfördelningen gjort de senaste åren.

Min förhoppning är att det ska bli dialog snarare än debatter och att detta ska ge fler infallsvinklar och berika det framtida arbetet.

Från förbundsstyrelsen presenterar vi en proposition om framtida organisation av förbundets fortbildningsverksamhet: Vi vill avskaffa regionföreningarna och samla den demokratiska styrningen i förbundsmötet och ge fortbildningsrådet en mer styrande roll än det har i dag.

Propositionen finns på förbundets hemsida, den som vill kan logga in och läsa den i sin helhet. Har ni några tankar, kontakta era riksföreningsombud.

Vi har också en budgetproposition att behandla som speglar förbundets ekonomiska verklighet i dag. Dessutom finns det motioner om styrelsens sammansättning och förbundets etiska arbete som har möjlighet att leda till intressanta diskussioner.

Jag hoppas på och ser fram emot ett förbundsmöte med bra dialog som ska bidra till ett vitalt förbund som kan möta framtidens utmaningar.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch