Hjälp Knatte hitta fotbollen

Krönika 21 maj 2015
Dela artikeln

Jag tillhör en generation som växte upp med serietidningar och Kalle Anka var för mig – och säkert många andra – en större hjälp att träna läskunnigheten än skolans läroböcker. Utöver de tecknade serierna fanns det ofta pysselsidor på slutet med alla möjliga övningar, gåtor, korsord och inte minst sådana uppgifter som att hjälpa Knatte att hitta sin fotboll.

Det handlade, för dem som inte läst gamla Kalle Ankor, oftast om att man skulle välja vilken av flera ingångar i en labyrint som skulle leda till målet. Till exempel Knattes fotboll.

Samma osäkerhet som Knatte hade om vilken ingång som skulle användas, samma osäkerhet känner man säkert ofta som patient om man upplever att mötet med vården inte blev det man hade tänkt sig.

För en missnöjd patient finns det i dag många vägar att välja på, och det kan vara svårt att avgöra vilken som är bäst. Ska man ringa en patientnämnd? Ska man skriva till IVO? Ska man gå tillbaka till kliniken? Ska man klaga hos Tandläkarförbundet?

En missnöjd patient innebär alltid en erfarenhet som är värdefull för vården och ska vi på bästa sätt lära av våra egna och andras erfarenheter behöver vi kunna följa upp klagomål kopplade till den egna verksamheten.

Med dagens system finns det många vägar in, men eftersom de leder till olika hantering blir det svårt att följa upp, och svårt att dra lärdomar.

Många patienter väljer att skriva till IVO, det känns naturligt om det finns en myndighet att vända sig till, samtidigt innebär det att ärendet hamnar långt från den berörda behandlaren, IVO:s resurser blir hårt ansträngda och deras möjlighet att arbeta med patientsäkerhet, genom bland annat tillsyn, reduceras.

På en övergripande nivå är det inte bra vare sig för behandlarna eller patienterna. Som klagande vill man veta att någon har lyssnat och få en förklaring och någon form av erkännande. Och man vill att detta sker någorlunda snabbt.

En utredning hos IVO blir en utdragen historia som tar tid och resurser. Därför är det glädjande att man föreslår en tydligare klagomålsstruktur där det ska bli en väg in i systemet, nämligen via vårdgivaren.

Man kan naturligtvis fråga sig hur rättssäkert det är att vårdgivaren själv utreder sin verksamhets tillkortakommanden. Och eftersom man inte ska bortse från den aspekten är det viktigt att det fortfarande, som utredaren föreslår, finns en möjlighet att gå vidare om man är missnöjd med vårdgivarens utredning.

Jag ser att det finns stora vinster för patientsäkerhetsarbetet med det nya förslaget – anmälan kommer närmare verksamheten, det blir lättare att återkoppla till behandlare/verksamhet och IVO kan fokusera på sina övriga arbetsuppgifter.

Förslaget kommer att göra det lättare för patienter som är missnöjda att klaga på rätt plats och för oss inom professionen att lära av vad som hänt, IVO får bättre möjligheter att bidra till att utveckla patientsäkerhetsarbetet.

En enklare klagomålshantering är bra både för patienterna och tandläkarkåren.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch