Hoppfullt perspektiv

Krönika 15 feb 2018
Dela artikeln

Mitt framtidsperspektiv är såklart färgat av egna upplevelser med oändliga möten inom universitet och universitetstandvård som diskuterar framtidsfrågor. Det finns många tankar, men där är det mest problem som redovisas. Vill återkomma till det i ett annat sammanhang, för nu gäller möjligheter, inte i första hand problem.

I kväll är jag inbjuden på ett jubileum. En privat stor klinik firar 35-årsjubileum. Vi börjar med ett kursavsnitt med föreläsningar, det handlar om förändringar på tandvårdsmarknaden. Nya konstellationer dyker upp. Nu är det inte längre folktandvården visavi privata enmanskliniker. Nya kedjor visar sig på den privata marknaden. Man skulle nästan våga kalla det privat folktandvård, men bara nästan. Flera aktörer, bredvid tidigare allenarådande Praktikertjänst.

I kvällens panel finns veterinär-entreprenörer och privata stiftelseägda nya aktörer på tandvårdssidan. Jag ser mig om i publiken och kan konstatera att vi endast är enstaka företrädare för offentlig tandvård, eller universitetskliniker. Det är synd, för budskapet känns hoppfullt framtidsinriktat. Både på veterinärsidan och den privata tandvårdsmarknaden satsar man uttryckligen på medarbetarna. Patientperspektiv och lönsamhet blir en naturlig följd av detta medarbetarperspektiv.

Vid den diskussion som följer på föredragen öppnas för frågor om forskningens plats i framtiden. Det känns inte självklart att möjligheterna ännu är identifierade. Forskning kan ju också vara ett sätt att rekrytera och behålla medarbetare. Perspektivet känns hoppfullt. Jag lämnar kvällen med ett leende på läpparna.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch