Ingen vet säkert

Krönika 3 jun 2020
Dela artikeln

På mitt skrivbord ligger utskrivna uppgifter om covid-19-relaterade sjukdoms- och dödsfall från de senaste dagarna, som jag tar del av. Samtidigt lyssnar jag på en nyhetssändning med dagsaktuell information. Uppgifterna från nyheterna stämmer inte alls med de tre dagar gamla utskrivna sjukdoms- och ­dödstalen. Aktuella siffror är mycket högre. Med tre dagars skillnad.

Kunskapsläget förändras dramatiskt snabbt. En del är korrekt information, men mycket är osäkert eller falskt – fake news. Det kommer att dröja länge än innan pålitliga kunskapssammanställningar kan bidra till en sann bild av vad som händer. Eller åtminstone en version som är nära sanningen.

En tongivande amerikansk tidning presenterar uppgifter om att tandvårdspersonal tillhör de mest utsatta grupperna för att drabbas av yrkesrelaterade sjukdomar. Det tolkas som att vi är en högriskgrupp för covid-19. Av en tillfällighet loggar jag in på ett internationellt forskarseminarium på nätet där just dessa uppgifter presenteras och förkastas. Det uppges att fakta helt saknas som stöder tidningens uppgifter.

En vetenskaplig artikel från tandläkarhögskolan i Wuhan i Kina beskriver erfarenheterna från covid-19, epidemins troliga ursprung. Nio personer som arbetar inom tandvård uppges då vara smittade.

Jag skriver ett mejl och frågar dekanen om man kan koppla smittan till yrkesutövningen. Till min förvåning svarar han omgående. Det går inte att säga säkert hur smittan uppkommit. Det mest troliga är sociala kontakter. Det minst troliga är patientkontakten i tandvårdssituationen. Men ingen vet förstås säkert. Inte alls.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch