Jubileum med förhinder

Krönika 16 sep 2021
Dela artikeln

Det är nu några år sedan. Tillsammans med kolleger från Skandinavien satt jag i ett planeringsmöte. Vi diskuterade finska parodontologföreningens 60-årsjubileum, som ett samarbetsprojekt tillsammans med Skandinaviska parodontologföreningen (ScSP). Tillsammans blir vi starkare, var grundtesen. 60-årsfirandet skulle gå av stapeln i Finland i augusti 2020. Så kom pandemin och kullkastade dessa planer. Men liksom OS 2020 kunde genomföras 2021, var det förstås tänkbart att genomföra 60-årsjubileet 2021. Nu i stället som ett 61-årsjubileum.

Sagt och gjort. Nyss, i slutet av augusti, genomfördes jubileet som en så kallad hybridtillställning. Dels fanns publik på plats i Helsingfors, dels sändes programmet direkt via webb. Programmet innehöll mycket namnkunniga forskande kliniker från Europa.

Final­föreläsningen hölls av professor Niklaus (Klaus) P Lang från Schweiz, välkänd för de flesta odontologer, vågar jag påstå. På inledningsbilden stod det ”It is all about people”. Allt handlar om rätt individer. Det började med norrmannen Jens Waerhaug, som Lang titulerade ”father of modern periodontology”. Lang förtydligade: ”Han ställde frågor som han sedan besvarade och han spred inte bara dåtidens dogmer.” Bland annat visade Waerhaug att tandköttsfickan representerar ett dynamiskt, inte ett statiskt, område.

Exposén fortsatte med många individer från Sverige, övriga Skandinavien och internationellt.

Lang konkluderade att det var första gången han deltog i ett 61-årsjubileum och att han var tacksam för arrangemanget. Vi är många som delar denna uppfattning. Mycket hellre ett 61-årsjubileum än ett inställt 60-årsfirande.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch