Konsensus i covid-19-tider

Krönika 11 mar 2021
Dela artikeln

Om man letar synonymer till konsensus i någon ordbok dyker det upp ord som enighet, samförstånd, samstämmighet, samsyn och enhällighet. För någon vecka sedan deltog jag i en virtuell konsensuskonferens med ett 70-tal deltagande experter, främst från Europa men också Kanada, Australien och Thailand. Vi kommer senare att rapportera mer utförligt från konferensen, som arrangerades av EAO, European Association for Osseointegration.

Ett ämne som tillkom rätt sent i planeringsprocessen handlade om tandvård i sars-cov-2-pandemin. Experter från alla länder i Europa hade ombetts svara på frågor under epidemins första respektive andra fas. Där kunde vi konstatera en mer liberal hållning till tandvårdsbehandling under epidemins andra fas, förstås under förutsättning att kända principer för infektionskontroll tillämpas. Dessutom hämtades alla tillgängliga officiella dokument om råd och vägledning för tandvården från myndigheter och organisationer i hela Europa samt från WHO (World Health Organization) och ECDC (European Center for Disease Control).

För flertalet rekommendationer saknas evidens vad gäller sars-cov-2 och covid-19 ur tandvårdsperspektiv. Det finns alltså inget vetenskapligt underlag av acceptabel kvalitet att bygga råden på. Ofta argumenteras att infektionskontroll kan bygga på tidigare erfarenheter från andra epidemier. Att helt enkelt göra vad som bedöms vara bäst under rådande förutsättningar.

Jag måste tillstå att det känns frustrerande att vi inte har bättre evidens för åtgärder i en pandemi. För det råder stark konsensus att en ny pandemi kommer, men när vet ju ingen. Om jag minns rätt tillskrivs Albert Einstein citatet: ”Vetenskapen kan ha fel, även om alla vetenskapare är överens.” Fast jag kan ju ta fel.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch