Vårt bästa verktyg

Krönika 9 apr 2015
Dela artikeln

Rubriken lyder: En ovårdad mun hotar den allmänna hälsan! Det är lätt att tro att den kommer från någon dagstidning, men den är faktiskt hämtad från ett mer än hundra år gammalt föredrag om tandhälsan hos svenska skolbarn.

I dag är det lätt att glömma att det finns en historia där frånvaro från skolan på grund av tandvärk och muninfektioner var ett stort problem. För hundra år sedan såg vi kariessjukdomens skadeverkningar, men vilka mekanismer som låg bakom var inte särskilt välkända.

Många hade nog redan misstänkt att sockret var en viktig förklaring till problemen.

Men den våldsamma ökning av karies som följde då socker blev billigt och allmänt tillgängligt vid förra sekelskiftet och den kariesnedgång som kom med sockerransoneringar under världskrigen pekade nu på ett tydligt samband mellan karies och socker.

Under första halvan av 1900-talet växte vår insikt om fluorens betydelse.

Kunskapen att bakterier kunde bilda syra på tandemalj var ytterligare en byggsten.

Till detta kom Vipeholmsundersökningen som i all sin mänskliga grymhet hjälpte oss att förstå sockrets och småätandets betydelse. Den förbättring i munhälsan som följde med introduktionen av fluortandkräm och fluorsköljning i skolorna visade med ytterligare tydlighet fluorens roll för tänderna.

Vi har alltså under lång tid byggt upp en kunskapsbas som vi tryggt kan luta oss mot. Trots det har vi på senaste tiden sett en tilltagande debatt på sociala medier där många luftar sin oro för användande av till exempel fluor. Det har också kommit larmrapporter om fluorens negativa effekter.

Den här sortens oro har alltid funnits, det nya är att det i dag finns helt andra möjligheter att lufta sina känslor, ställa frågor i olika forum eller på annat sätt söka kunskap.

Tyvärr är information på internet inte alltid granskad och objektiv och det är nästan omöjligt att avgöra kvaliteten på materialet. Att det då kan komma uppgifter i omlopp som skapar oro är naturligt, och som tandläkare måste vi respektera den rädsla som finns och sträva efter att lugna när vi möter den.

Tandvården är inte ensam om problemet. I Europa pågår nu en mässlingsepidemi som skördat barns liv. Detta efter att föräldrar, av rädsla för sällsynta biverkningar, avstått från att vaccinera sina barn.

När jag växte upp fanns inget vaccin mot mässling och komplikationer med hjärnhinneinflammation var en risk. Nu är sjukdomarna så sällsynta att kunskapen om detta försvunnit.

Så, vår uppgift är att även fortsättningsvis arbeta för en god munhälsa och där är vår kunskap det viktigaste verktyget.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch