Kvinnor ger smartare grupper

Krönika 15 dec 2011
Dela artikeln

Det är väl inte precis någon revolutionerande nyhet, tänker du, att kvinnor förstärker en grupp. Däremot verkar det vara trögt att få genomslag för detta synsätt. Inte minst inom odontologin. För en tid sedan deltog jag i ett par europeiska arbetsgrupper. Visst fanns det kvinnliga deltagare, men ledningsgruppen utgjordes av enbart män. I sanning riktiga gubbklubbar.

Nyligen uppmärksammade Harvard Business Review frågan om kvinnors roll för gruppers framgång och redovisade resultat från ett aktuellt forskningsprojekt. En forskargrupp i USA ledd av Anita Woolley (Carnegie Mellon University) och Thomas Malone (mit Center for Collective Intelligence) undersöker vad som gör en grupp smartare. Det enkla svaret: fler kvinnor.

Individer mellan 16 och 60 år fick lösa vanliga intelligenstest och sedan fördelades de slumpvis till olika grupper. Varje grupp fick lösa ett antal olika uppgifter. Grupperna fick sedan intelligensvärden baserat på prestation. De grupper som hade deltagare med högst individuella intelligenskvoter fick inga bra resultat. Det fick däremot de grupper där fler kvinnor ingick. Är alltså smarta individer överskattade? Är kvinnor nyckeln till framgång?

Resultaten från denna studie (och resultaten har upprepats) visar, att många faktorer man skulle tro förutsäger framgången hos en grupp, inte alls är betydelsefulla. Gruppens intelligens har mycket lite att göra med gruppmedlemmarnas individuella intelligens. Kvinnorepresentation i gruppen verkar vara den viktigaste framgångsfaktorn.

Det känns ju tryggt inom en blandad profession, där merparten är kvinnor. Men det gäller förstås att blanda på alla nivåer. Även inom ledningsgrupper.

 

Just när jag ska slå ihop Harvard Business Review för denna gång, faller min blick på ytterligare en studie, med direkt betydelse i vår vardag: Forskaren Lindsay St Claire, från University of Bristol, har studerat samarbete under stress. Det visar sig att koffein försämrar mäns prestationer, medan kvinnor ökar sina prestationer. Slutsatsen är att servering av koffeinhaltiga drycker vid arbetsmöten oavsiktligt kan sabotera det samarbete som är nödvändigt för att lösa frågorna på dagordningen. Särskilt i mansdominerade miljöer.

Ett förslag – som är något vågat, det medges – skulle väl då kunna vara att vi män fortsättningsvis serverar de kvinnliga gruppmedlemmarna kaffe, medan vi själva tar en klunk vatten. Åtminstone tills ny forskning inom området är tillgänglig.

Alla läsare önskas allt gott inför och vid kommande helger. Med eller utan kaffe.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.
  1. Kommentar från Ingalill Persson Bakker 13 januari 2012:

    Tack Björn
    Både för att du håller kvinnan högt och för att du alltid har spaning på bra nya infallsvinklar för tandvårdskåren. We love U – eller i vart fall gillar vi de sätt du lyfter fram och vädrar dina alltid lika sunda åsikter. Keep them coming!

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch