Låt dig inte bländas

Krönika 15 feb 2018
Dela artikeln

Alla de tekniska utvecklingar vi sett ändrar egentligen inte själva tandvården. Om vi tar ett analogt eller digitalt avtryck, om vi låter en tandtekniker eller en 3D-skrivare göra en konstruktion så handlar detta bara om ett förändrat tillverkningssätt, inte en förändring av själva tandvården. Det som däremot kommer att ha en större betydelse är all den data som finns i våra digitala journalsystem. Den informationen sammanställd, rätt och klokt hanterad, kommer att förändra tandvården.”

Den här reflektionen gjorde Hans Sandberg i sin blogg i Tandläkartidningen i oktober i fjol. Det är alltså ett ovanligt aktuellt citat jag inleder med.

Hans har väldigt rätt i det han skriver, för naturligtvis är det så. Vi kan utveckla kvalitet och skapa rationellare arbetsmetoder, men förändrar vi med det själva tandvården? Eller vi gör samma sak som alltid, bara på ett annat sätt?

Är det när vi använder oss av all den kunskap som finns samlad i våra journalsystem som vi förändrar vården? När vi sammanställer den och reflekterar över vad vi gjort och vad vi kunnat göra annorlunda för att munhälsan ska förbättras? Javisst, men det ena får inte utesluta det andra. Vi måste hålla oss uppdaterade. Vi behöver alltid utveckla arbetsmetoder och utnyttja teknikens senaste landvinningar för att optimera vårt arbete, och vi behöver alltid ligga i framkant kunskapsmässigt.

Vi ser i dag en kraftig utveckling av digitala tekniker. För mig som är historieintresserad är det lätt att se parallellerna till den innovationskraft man såg under det sena 1800-talet. Dåtidens teknik erbjöd oerhört många utvecklingsmöjligheter och bara fantasin verkade sätta gränser. Nyfikenheten var enorm – vad väntar runt nästa krök? Samma drivkraft av nyfikenhet ser vi i dag: Vilka möjligheter ger digitala tekniker?

Ja, det vet vi inte än, men som alltid med teknisk utveckling finns risken att bländas av själva utvecklingen. I slutändan är det inte den tekniska utvecklingen som utvecklar vården: Det är vi behandlare som gör det när vi formulerar våra vårdmål. Tekniken använder vi oss av som ett stöd. Tekniken i sig kommer aldrig att utveckla vården. Det är den kunniga, kompetenta och inte minst nyfikna tandläkaren som gör det.

Därför är utbildningsfrågorna centrala för Sveriges Tandläkarförbund, både innehållet i grundutbildningen och det livslånga lärandet efter examen. Och därför vill vi erbjuda våra medlemmar marknadens bredaste fortbildningsprogram. I år i en ny och sammanhållen form, där vi vill ta tillvara erfarenheter och möta framtiden.

Det är den odontologiska professionen själv som har bäst förutsättningar att utveckla tandvården. Vi har tagit ansvar för fortbildning och vårdutveckling under hela vår historia.

Även i framtiden gör vi det bäst själva, utan att stoppas in i hälso- och sjukvården.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch