Le för livet!

Krönika 18 aug 2016
Dela artikeln

Inget är så värdefullt som dina tänder – ta hand om dem!

Det finns för den minnesgode stora likheter med budskapet i sloganen ”Byt inte bort din Mercedes bit för bit, var rädd om originalet”, som var temat för en reklamkampanj från Mercedes-Benz som jag minns från mina ungdomsår. Kärnbudskapet – att man ska värna om originalet – håller fortfarande.

Inte bara i bilarnas värld utan även på många andra ställen, inte minst inom tandvården.

Värdet av att behålla originaldelarna lyfte vi fram inom tandvården långt innan Mercedes körde (ursäkta den tveksamma ordvitsen) sin kampanj. Men naturligtvis räcker det inte med att framföra budskapet en gång, det måste göras om och om igen.

Till detta finns det många arenor vi kan och ska använda. Inte minst i möten mellan människor. Som enskilda yrkesutövare kan vi göra en viktig insats när vi träffar åldrande människor i vår vardagliga gärning.

Vi har en stor möjlighet att påverka, och den ska vi inte försitta. Det vi säger och gör i vår tandläkarroll är viktigt, men sedan måste vi också ha ett samhälle som ger oss möjligheterna.

Varje år arrangerar Sveriges Tandläkarförbund i samverkan med andra aktörer inom tandvården den nationella Munhälsodagen där vi försöker sätta extra fokus på frågor om munhälsa för att kunna påverka på en mer generell nivå. Det gör vi även i år. Den 10 september är årets dag för munhälsan i Sverige.

Vi kommer den här gången att satsa extra på seniorerna för att nå ut till dem och deras anhöriga och lyfta fram vikten av att fortsätta hålla regelbunden kontakt med tandvården.

Med årets budskap ”Le för livet! Inget är så värdefullt som dina tänder – ta hand om dem!” vill vi särskilt framhålla att tänderna måste vårdas hela livet.

Att god munhälsa har betydelse för välbefinnandet livet ut är väl omvittnat och vi har som profession en central roll i arbetet med att skapa förutsättningar att bevara en god munhälsa. Inte bara genom att påverka regelverk utan även – och det är minst lika viktigt – genom att påverka attityden hos individen.

Från Sveriges Tandläkarförbunds sida för vi en dialog med flera andra professioner inom vård och omsorg om hur vi ska kunna bidra på bästa sätt till detta. Det här är viktiga frågor, tandvården måste samverka med andra aktörer och alla måste förstå munnens betydelse för helheten.

Med detta sagt känns det logiskt att avsluta denna ledare med att citera ett av våra egna slagord: ”Sveriges tänder behöver Sveriges Tandläkarförbund.”

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch