Lovsång till en myndighet

Krönika 21 feb 2013
Dela artikeln

Denna krönika är en lovsång till en myndighet och innehåller inte ett uns av kritisk granskning eller självrannsakan.

Jag är alltför insyltad i verksamheten för att vara nyanserat objektiv, men jag känner mig rätt behaglig till mods ändå. Förrädiskt nöjd, skulle kanske en kritiker vilja påstå.

För drygt tolv år sedan fick jag frågan av dåvarande chefen för den då pyttelilla myndigheten om jag ville delta i arbetet med att introducera tandvård i systematiska kunskapsöversikter.

Nyfiken har jag alltid varit och att tacka nej till erbjudanden är sällan mitt förstahandsval.

Så började min långa lärdomsresa att försöka förstå och tillämpa det systematiska kunskapssökandet. Det är en lärprocess som fortsatt pågår för min egen del.

Myndigheten heter SBU och förkortningen uttyds numera Statens beredning för medicinsk utvärdering. Min resa började inom projektgruppen för rapporten »Kronisk parodontit – prevention, diagnostik och behandling«.

Vi arbetade i fyra år med underlaget till den rapporten. Det innebar att stundtals bli trampad på egna ömma tår, när hyllade dogmer fick vika för påvisade brister vid systematisk kvalitetsgranskning, med i förväg uppgjorda bedömningsregler.

Det kändes som att ha deltagit i ett maratonlopp, med spurtfinal i uppförsbacke, när rapporten äntligen publicerades 2004.

Sedan dess har jag medverkat i SBU:s vetenskapliga råd och numera deltar jag i SBU:s nämnd, som tidigare var myndighetens styrelse.

Få uppdrag har känts lika utmanande och varit lika allmänbildande, stimulerande och roliga.

Jag tycker mig ha en rätt hygglig bild av SBU:s uppdrag och verksamhet och kan inte låta bli att mäta och jämföra erfarenheter av andra olika uppdrag med mina erfarenheter från SBU.

Jag försöker förstå vad det är för framgångsfaktorer som gör att SBU framstår tämligen unikt i min lilla värld, men analysen pågår och jag har inget färdigt svar. Kanske är det en kombination av uppdrag, chefer och medarbetare.

Är det inte så i alla verksamheter att resultatet beror på vilket uppdrag som ska genomföras och att framgången beror på vem som utför uppgiften och under vilken ledning det sker?

Troligen förhåller det sig så och ändå kan resultatet bli väldigt olika och inte alltid lika framgångsrikt som vid SBU.

Kanske är det dags att initiera arbetet med en systematisk översikt, som ska identifiera framgångsfaktorer i olika verksamheter. När den rapporten är klar återstår den stora utmaningen: att implementera resultaten i våra olika verksamheter och att utmönstra mindre framgångsrika metoder.

Ett erbjudande som blir svårt att tacka nej till, eller hur? Det finns ju en förebild.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.
  1. Kommentar från Nils Norrsell 22 februari 2013:

    Så här skrivar Björn Klinge om sitt arbete inom SBU om det systematiska kunskapssökandet. ”Det innebar att stundtals bli trampad på egna ömma tår, när hyllade dogmer fick vika för påvisade brister vid systematisk kvalitetsgranskning, med i förväg uppgjorda bedömningsregler.
    Att systematiska undersökningar är vägen till kunskap råder det ingen tvekan om. Att SBU använder i förväg uppgjorda bedömningsregler är klart, men det är viktigt att reglerna är opartiska och ger en objektiv bedömning. SBU valde att utesluta alla retrospektiva studier. Därmed undgick man att behöva medge att endodontister som var i majoritet i utrdningsgruppen valt fel metod.
    Inom vetenskapsteori får man lära sig vikten av systematiska studier, öppenhet och dialog. Just detta saknar jag inom tandläkaryrket. Var finns nyfikenheten? Var finns dialogen? Vilka konsekvensera får det när SBU kommer fram till att gängse rotfyllningsmetoder saknar evidens?
    Svaret är att man fortsätter som förut. Kalciumhydroxid är heligt. Antiseptiskt verkande formaldehydhaltigt rotfyllningsmedel är tabu för de flesta.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch