Närproducerat

Krönika 26 sep 2013
Dela artikeln

I så gott som alla mat- och krogrecensioner ges mervärde för födoämnen som producerats lokalt. Det är till och med försvarbart med högre pris på en vara, med motiveringen att det är lokal uppfödning eller odling som gäller. Allt som produceras lokalt tycks per definition vara av högre kvalitet.

Kanske använder vi samma ospecifika bedömningsgrund inom vår profession och närliggande områden. Utbildad eller tillverkad lokalt innebär med automatik ett svårslaget mervärde. Det kan också gälla forskningsresultat.

Förkortningen NIH är dubbeltydig. Den kan betyda »National Institutes of Health«, den stora välrenommerade amerikanska nationella forskningsorganisationen. Men NIH kan också betyda »Not Invented Here«. Inte uppfunnet här. Alltså inte lika mycket värt.

Begreppet »NIH – Not Invented Here« används ibland i den överförda betydelsen om forskningsresultat. Om vi inte genomfört forskningen här, om inte forskningen är närproducerad, vågar vi då lita på resultaten?

I princip bör det naturligtvis inte vara någon skillnad på bedömningen av resultaten av väl genomförda implantatstudier från Brasilien, Norge eller Skövde. Ändå kan det förhålla sig så: Bedömningen av resultatens kvalitet kopplas till var forskningsresultaten producerats. Det är inte alltid lika mycket värt om det inte är närproducerat. Importerade forskningsresultat duger inte alltid som grund för marknadsföring av en produkt. Det är närproducerade data som räknas. Med en svensk hatt väl nedtryckt på huvudet vågar jag påstå att det finns länder i världen där detta protektionistiska synsätt är tydligt uttalat. Inte nödvändigtvis i Sverige. Ännu.

Under loppet av några år har Sverige förlorat ägandet av flera internationellt ledande implantatföretag. Framgångsrik marknadsföring har tidigare ofta baserats på välgjorda svenska studier, som tillgodoräknats vid internationell bedömning. Trots att studierna inte är närproducerade, i förhållande till betydande internationella marknader. Svensk forskning kopplad till svensktillverkade produkter har väckt internationell uppmärksamhet och har varit av avgörande betydelse för Sverige som odontologisk forskningsnation.

Hur blir det nu och framöver, när vi riskerar att förlora produktion av både framgångsrika produkter och framgångsrik forskning? Har vi någon chans att i framtiden konkurrera med fjärrproducerad, i stället för närproducerad, forskning? Kanske är närproducerat redan dåtid. Det är fjärrproducerat som gäller?!

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch