Nu är det vår tur

Krönika 7 apr 2022
Dela artikeln

Det var länge sedan som svaret var ”cirka hälften” på frågan om hur många som jobbar på Socialstyrelsen. Myndigheten har sannerligen inte legat på latsidan, och under första kvartalet har man hunnit med att ta emot remissvar på riktlinjerna, inlett arbetet med målnivåer för indikatorer, tagit fram en e-utbildning om implementering och gjort riktlinjerna sökbara på webben.

Samtidigt är riktlinjearbetet också en kraftsamling av många i tandvården och nu är det upp till oss som är verksamma i vården att ta detta arbete vidare. Det är först när effektiva metoder implementeras och de som inte är lika bra fasas ut som riktlinjerna får effekt och kan komma till nytta för patienterna. Det är inte okej att stå vid sidan om detta arbete och välja att inte ta del av denna samlade kunskap.

Givetvis kan man behöva anpassa olika delar av kunskapsunderlaget till verksamheten, men de flesta av oss skulle inte tycka att det var rimligt om en läkare inte skulle välja den operationsmetod som är rekommenderad i riktlinjerna utan välja en annan på grund av okunskap eller för att hen har sett något annat fiffigt på Youtube.

I detta nummer av tidningen hittar ni de två sista av de nio artiklarna i årets tema om parodontologi. Jag hoppas att många har haft möjlighet att ta del av dessa. Artiklarna är skrivna av företrädare för parodontologin i Norden och ger både djup och bredd och en fantastisk möjlighet att vara uppdaterad inom parodontologi, vare sig du är allmäntandläkare eller specialist i ett annat ämne. En chans man faktiskt inte får missa!

 

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch