Nu behövs studier

Krönika 1 apr 2021
Dela artikeln

Pandemin har fortsatt stor inverkan på tandvården och på antalet personer som besöker oss för undersökning och behandling. Efter en återhämtning under hösten minskade antalet besök bland vuxna under årets första månader med i snitt 15 procent, något lägre i privattandvården och något högre i folktandvården. Störst är minskningen i åldersgruppen 70+ och på landsbygden. De åtgärder som minskat mest är smärt- och sjukdomsbehandling och för oss i tandvården som följt detta står det klart att behandlingen av par­odontit minskat. Allt finns tydligt redovisat från Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Barn har dock fortsatt att komma. Detta förklarar en del av folktandvårdens större minskning av vuxenvården jämfört med privattandvården. Man har jobbat mer med barn för att kunna göra utrymme för äldre när dessa återvänder.

På sikt handlar frågan om hur minskningen av besök kommer att påverka befolkningens tandhälsa. Här räcker statistiken i dag inte till, så nu ser jag fram emot att det inleds studier som kan följa detta, för den minskade behandlingen av parodontit känns oroväckande.

Minskat antal besök i landsbygden beror nog också till del på svårigheten att rekrytera medarbetare. Nyligen meddelade Region Gotland att man kommer att sluta kalla vuxna till revisionsundersökning. Orsaken är brist på medarbetare men också ett ställningstagande för att värdet av revisionsundersökningar utifrån ett hälsoperspektiv är litet. Detta kan mycket väl vara sant, men bryter mot en etablerad tradition i tandvården. Det hade känts bra om vi haft forskning som kunde stödja även i detta.

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch