Nu kan vi staka ut kursen

Krönika 20 okt 2016
Dela artikeln

”Demokrati innebär att styra genom diskussion, men det fungerar bara om man kan få folk att sluta prata.”

Detta är ett citat av Clement Attlee, som var premiärminister i Storbritannien efter andra världskriget. Citatet beskriver mycket av utmaningen i att verka i ett system där man strävar efter att ta tillvara olika önskemål och skapa största möjliga stöd för de beslut som fattas. Man diskuterar, argumenterar och analyserar, men till slut behöver man övergå till handling.

Den här processen är en utmaning som säkert känns bekant för de flesta förtroendevalda.

I en organisation som Sveriges Tandläkarförbund, som är ett samverkansorgan för flera intressenter, är det extra viktigt att hantera den utmaningen så att alla känner sig delaktiga och att deras delaktighet både bidrar till det gemensamma arbetet och till det arbete man bedriver inom respektive organisation.

Det har nu gått snart ett år sedan Tandläkarförbundets nya stadgar trädde i kraft. En ingrediens i det nya var att kopplingen mellan Tandläkarförbundet och de fyra riksföreningarna blev tydligare.

I dag är alla styrelseledamöter nominerade av någon av riksföreningarna, vilket skapar en tydlighet i hur man har fått sitt förtroendeuppdrag. Styrelseledamoten, som har nominerats av respektive riksförening, har uppdraget att föra med sig dess perspektiv på tandläkarens professionella roll in i förbundsstyrelsens arbete.

Det gör att vi har en konstruktion som säkrar att den riksförening som är störst har flest representanter i förbundets politiskt verkställande organ, förbundsstyrelsen. Det ger också en kommunikation och tydlig kontakt till respektive riksförening.

Eftersom det är riksföreningarna som utgör den demokratiska basen för förbundet och dess arbete är den här kopplingen vital för att styrelsearbetet ska vara förankrat bland medlemmarna. Genom att vi i styrelsen har valts av förbundsmötet har vi också fått ett förtroende från alla riksföreningarna, inte bara den som nominerat oss, och uppdraget att försöka hitta bästa möjliga lösningar i de frågor som förenar oss.

Vad tycker jag då efter ett år med det här systemet, jämfört med det gamla som innehöll en mix av riksföreningsnominerade och fria mandat?

Jag har haft privilegiet att få verka som ordförande i båda modellerna, och den här känns tydligare. Samspelet med medlemsorganisationerna underlättas av de raka sambanden mellan riksförening och förbundsstyrelse och ger bra förutsättningar för samverkan. En samverkan som ger en styrka i processen när vi nu, som ni sett, också behövt samla oss kring tuffa beslut med det yttersta syftet att säkra att det finns ett förbund även om 10–20 år.

Dessa beslut kommer också att ge oss förutsättningarna att gemensamt mejsla fram bilden av vad förbundet i framtiden ska fokusera på i sin verksamhet.

Genom att vi får medlemsorganisationernas perspektiv på framtiden och deras önskemål och behov får vi förutsättningarna att staka ut rätt kurs.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch