Nu väntar oss ett spännande år

Krönika 21 jan 2021
Dela artikeln

Sveriges Tandläkarförbunds ändamål är att samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla tandläkarnas professionella intressen. I mitt uppdrag som förbundsordförande åligger det mig att övervaka och främja verksamheten och tillvarata Sveriges Tandläkarförbunds intressen. Detta innebär att leda arbetet med att driva beslut i den riktning som stadgar och den antagna verksamhetsplanen för åren 2019–2021 pekar ut och som förbundsmötet fastställt.  I förbundsstyrelsen sitter representanter från samtliga riksföreningar och tillsammans med förbundskansliets tjänstepersoner förs dynamiska samtal och spänstiga dialoger.

I förbundets breda organisation är olika delar av verksamheten organiserad i stiftelser, bolag och olika typer av råd och nämnder. Trots att 2020 varit ett minst sagt märkligt år, har samverkan fungerat väl och verksamheten har bedrivits med inspirerande resultat och gett nya erfarenheter. Kraven på anpassning och förändringar har varit höga. Att kunna luta sig mot förbundets redan genomtänkta och relevanta policydokument har varit till stor fördel när ramar, förutsättningar och förväntningar prövas på ett oväntat sätt, vilket skett under covid-19-pandemin.

Genom våra medlemssidor, webbnyheter, nyhetsbrev och i Tandläkartidningen beskrivs delar av det dynamiska arbete som utförs. Att för er medlemmar kunna kommunicera det arbetet är viktigt, bara att du just nu sitter med den här ledaren i din hand är ett kvitto på att kommunikationen når fram.

Efter denna resumé och reflektion över det gångna året är arbetet med att anta utmaningarna i den fortsatta verksamheten 2021 redan i full gång. Att ha en ekonomi i balans är en grundförutsättning för en hållbar verksamhet. Det gångna årets inställda kurser har haft en negativ effekt på förbundets ekonomi, där kursverksamhetens omsättning står för en viktig del. Att återgå till tidigare nivåer av kursdeltagande är viktigt ur ekonomisk synvinkel, men minst lika viktigt för en fortsatt kompetensutveckling hos Sveriges tandläkare. Att fortbildningen får stå tillbaka under lång tid är olyckligt och vi vet att ni är många som längtar efter att få träffas på spännande och intressanta kurser igen!

Vi har på många sätt ett spännande år framför oss. Förhoppningsvis blir 2021 året när pandemin lämnar vår vardag, tandvårdsutredningen Jämlik tandhälsa presenteras och arbetet med att ta fram en äldreomsorgslag kommer igång. Vi kommer att nära följa Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer och arbetet med Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Under året hoppas jag att du som medlem kommer att följa förbundets arbete i de här viktiga frågorna.

Tack vare allt fint arbete som historiskt gjorts inom förbundet kan vi föra förbundets symboliska stafettpinne, med konstruktiv dialog, hög kvalitet och trovärdighet, vidare.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch