Nytt år, nya utmaningar

Krönika 21 jan 2016
Dela artikeln

Att försöka titta i kristallkulan och spå vad som ska hända är på något sätt halvt obligatoriskt så här strax efter nyår, men ”att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden”. Citatet brukar tillskrivas bland andra den amerikanska presidentdottern Alice Roosevelt Longworth.

Som precis omvald som förbundsordförande för en treårsperiod, ska jag öppet medge min egen otillräcklighet i sammanhanget. Jag kan inte och vill inte försöka förutspå hur de här tre åren kommer att utveckla sig, men att det kommer att komma utmaningar både för mig och för den nya styrelsen känns ändå som en väl underbyggd gissning.

Säkert blir det också ömsom vin, ömsom vatten.

Men ska man blicka framåt, känns ändå det förbundsmöte vi hade i början av december förra året som ett bra avstamp.

Mötet präglades av bra och konstruktiva diskussioner och innehöll betydligt mer av dialog än debatt. Insikten att det är bättre att hitta samförståndslösningar än att votera om hur det gemensamma arbetet ska utformas borgar för ett fortsatt bra samtalsklimat både på förbundsmöten och i förbundsstyrelsen.

Att samarbetet behövs för att möta framtiden, det behöver man ingen särskilt trimmad kristallkula för att kunna se.

Vi står som kår inför stora utmaningar, det kraftigt ökade trycket av asylsökande leder till ett ökat akut vårdbehov som behöver lösas. Här är det viktigt att hitta lösningar så att tandvårdens samlade resurser används på bästa sätt.

Antibiotikaresistensen är fortfarande en viktig framtidsfråga, antibiotika är många gånger en livräddande behandling och förlorar vi det vapnet så kommer sjukvården och tandvården att förändras på sätt som vi inte vill föreställa oss. Här är väl också på sin plats att påminna om antibiotikainformationen på Tandläkarförbundets hemsida med aktuella riktlinjer och råd.

Tandläkarförbundet ska förstås fortsätta att vara en viktig, för att inte säga den viktigaste, kunskapsförmedlaren för tandläkarkåren.

Vår fortbildningsverksamhet måste kunna möta framtidens krav. Hur gör vi det på bästa sätt? Kan vi få en uppslutning kring vår modell med dokumenterad fortbildning även bland andra utbildningsaktörer?

Det nya fortbildningsrådet och dess nya ordförande Patricia De Palma har ett viktigt arbete framför sig.

Tandläkarförbundets hemsida ska också vara den naturliga platsen för tandläkarkåren att hitta information om aktuella frågor på. Min avsikt är att vi ska fortsätta utveckla denna kunskapsservice, bland annat i form av den öppnade patientsäkerhetsportalen och vår serie Kunskap & Kvalitet.

På kansliet ska vi smida samman en ny ledningsgrupp eftersom vi kommer att välkomna både en ny ekonomichef och en ny chefredaktör under året.

Som sagt, det finns gott om utmaningar och arbetsuppgifter, jag har definitivt inte fått med allt. Och som sagt, lösningarna hittar vi bäst genom samtal och dialog.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch