Om Akademien hade haft en tidning

Krönika 9 maj 2018
Dela artikeln

Tänk om Svenska Akademien inte bara hade en stridbar kvinna i knytblus utan också en egen tidning? Tänk om den tidningen skulle vara journalistiskt självständig, som Tandläkartidningen är?

Nu känns det ju som en särdeles orealistisk och hypotetisk tanke om man betänker vad som framskymtat om medlemmarnas inställning till öppenhet och transparens. Men ändå, tänk vilka grävjobb som hade kunnat göras!

Men jag tänker också att med en sådan tidnings vakande öga på bara armlängds avstånd skulle säkert mycket av det vi nu fått se av Akademiens inre liv inte kunnat fortgå. Utvecklingen hade troligen sett väldigt annorlunda ut. Kanske skulle det inte ens finnas något att gräva fram?

Frågor om jäv, sexuella trakasserier och ekonomiska oegentligheter skulle i alla fall med stor sannolikhet ha lyfts fram i ett betydligt tidigare skede. En självständig tidning är nämligen en hygienfaktor. Den ökar tilltron till att organisationen sköter sina åtaganden och lever upp till förväntningarna. I fallet med Svenska Akademien kanske en sådan tidning till och med hade varit räddningen, vem vet?

Journalistisk självständighet innebär bland annat att vi fritt väljer ämnen och vinklar. Denna gång bjuder vi på ett temanummer om den ojämlika tandvården. För ojämlik är den fortfarande, det står klart efter de många intervjuer vi gjort till det här numret. Och det trots att vi i Sverige kommit längst i världen (vågar jag nog ändå påstå) när det gäller att förebygga sjukdomar som karies och parodontit.

Så hur hänger det ihop? Vi försöker ge en bild av hur och varför det ser ut som det gör: På sidan 26 hittar du ett reportage om tandläkare Tor Bomans arbete med patienter på kriminalvårdens anstalt i Västervik.

Där syns den ojämlika tandhälsan mycket tydligt. Vi har också intervjuat socialminister Annika Strandhäll (sidan 44) om vad hon tycker behöver förändras, och Veronica Palm om hur hon vill ta sig an den tandvårdsutredning hon fått i uppdrag att genomföra.

Datainsamling har som bekant stor betydelse för att kunna analysera och synliggöra sådant som kan förbättras, till exempel ojämlikheter i tandhälsa och tandvård. Därför har vi i Porträttet intervjuat Lars Gahnberg, ny registerhållare i tandvårdens kvalitetsregister Skapa. Och mycket mer hittar du i temat, som startar på sidan 23.

På forskningssidorna hittar du bland annat en intervju om att mäta blodtryck vid tandläkarbesöket, en bra sak visar det sig. Vi presenterar också ytterligare några projekt från Nationella kliniska forskarskolan i odontologi. Så unna dig en stund med Tand-läkartidningen, och varför inte ute i vårsolen?

Text: Hilda Zollitsch

Dela artikeln
Hilda Zollitsch
Hilda Zollitsch
Tandläkare och journalist. Chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen sedan 2016. Det här är en personlig krönika. Åsikterna är mina och speglar inte nödvändigtvis Tandläkarförbundets ståndpunkter.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch