Osäker evidens för fallskärm

Krönika 24 jan 2019
Dela artikeln

Sedan flera decennier har den ansedda tidskriften BMJ:s julutgåva visat upp en mer humoristisk sida av forskarsamhället. Den sannolikt mest uppmärksammade artikeln publicerades 2003 och beskriver bristen på evidens för fallskärm. Författarna efterlyser mer forskning inom området och bjuder in de mest renläriga förespråkarna för evidensbaserad medicin att delta i en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad crossover-prövning. För läsare som är bekanta med dessa termer kan det vara intressant att filosofera kring hur en sådan studie ska genomföras.

Strax före jul publicerades svaret vi väntat på. En grupp forskare från flera kända amerikanska universitet redovisade i BMJ:s julutgåva resultatet av en randomiserad, kontrollerad studie med syfte att fastställa effekten av fallskärm vid hopp från flygplan.

Inte oväntat hade forskarna problem att värva försökspersoner. Till slut lyckades man rekrytera 23 individer, de flesta tillhörande forskargruppen. Försökspersonerna lottades till att antingen hoppa med fallskärm eller med enbart en tom ryggsäck.

Resultaten av studien stärker inte evidensen för fallskärm. Inga personskador rapporterades efter nedslaget, varken efter hopp med fallskärm eller ryggsäck.

Författarna menar att deras banbrytande resultat skulle kunna utgöra en tankeställare för experter som förespråkar användning av fallskärm. Men samtidigt understryks att resultaten inte är alltigenom generaliserbara.

I den aktuella studien skedde hoppen från små, stillastående flygplan och från en genomsnittlig höjd av 0,6 meter. Författarna betonar att tolkningen av vetenskapliga artiklar inte enbart kan bygga på en snabb genomläsning av sammanfattningen.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch