Rätt och fritt

Krönika 5 maj 2022
Dela artikeln

Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. En devis i gyllene bokstäver vid universitetet i Uppsala vars innebörd diskuterats i mer än 200 år. Vad betyder det att tänka rätt? Är det en despotisk tanke med utgångspunkt i religionens makt, eller tvärtom en strävan att genom forskning söka sanningen?

Nyligen besökte jag ett utbildningscenter i Region Skåne där vi diskuterade hur blandade lärmiljöer (blended learning) kan lyfta vår kunskap genom att kombinera traditionella klassrumsmetoder med digitala aktiviteter. Vi behöver tänka fritt och inte begränsa oss av våra traditioner, men ska vi få effekt i vårt lärande gäller det att vi satsar på forskning och kunskap. Det blir min tolkning av att tänka rätt.

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln
Andreas Cederlund
Andreas Cederlund
Vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen. Specialist i odontologisk radiologi, chef för specialisttandvården i Folktandvården Stockholm, med intresse för registerforskning och frågeställningar rörande oral hälsa och jämlik vård.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch