Regeringen lyssnar inte

Krönika 24 sep 2015
Dela artikeln

Bidde det inga vantar? Vad bidde det då, Mäster Skräddare? Det bidde ingenting. Jaså bidde det ingenting … tack så mycket, Mäster Skräddare.

Och så gick den lille mannen och kom aldrig mer igen.

Många av oss kommer nog ihåg sagan om mannen som gick till skräddaren för att få en kostym sydd, men till slut bidde det ingenting.

Lite så känns det i dag när regeringen har talat om hur man tänker arbeta för att uppfylla EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv och de krav som finns där på att stimulera fortbildning.

Direktivet ska underlätta arbetskraftens rörlighet inom Europa, och ska den svenska tandläkarkåren vara konkurrenskraftig måste vi ha en väl fungerande fortbildning. Man hänvisar till det regelverk som redan finns och tycker att det fungerar bra.

Trots att flera vårdprofessioner på olika sätt betonat behovet av föreskrifter där vårdgivare får ett tydligare skrivet krav på sig att ta ansvar för att personalen har fullgoda och aktuella kunskaper, och utredningen också har föreslagit en sådan hantering, har alltså regeringen valt passivitetens väg.

Att regeringen väljer att inte lyssna på oss som har vår vardag i vården och ser vilka behov vi har för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt gör mig betänksam.

Hur ser facit ut för dessa regelverk som regeringen och socialministern tycker ska säkerställa vårdens långsiktiga kvalitet? Inte alldeles betryggande.

I en värld med en accelererande kunskapsutveckling borde läkare och tandläkare behöva fortbilda sig mer och mer, men vi ser inga tecken på att det är det som sker. Tvärtom, vi ser en minskning av kursdeltagandet, både i antal aktiviteter och antal individer.

Fler och fler kurser får ställas in – det finns skäl att vara bekymrad.

Hur ska man som patient kunna känna sig trygg i att våra yrkeskårer kommer att hålla uppe sin kompetens genom ett helt yrkesliv?

För Sveriges Tandläkarförbund är en god och säker vård en hjärtefråga och då är en fungerande fortbildning viktig, och trots att vi började den här ledaren med att tala om kostymen som inte ens blev en tummetott så kanske vi ändå kan se att det finns ljus i tunneln.

På förra förbundsmötet beslöts, efter en motion från våra kursnämnder, att de skulle arbeta fram ett förslag på ett system för en dokumenterad fortbildning så att de tandläkare och vårdgivare som tar ett ansvar för den långsiktiga kompetensen ska kunna visa upp det.

Samma dag som regeringen valde passivitetens väg tog en enig förbundsstyrelse beslutet att ställa sig bakom det arbete efterutbildningsrådet presenterade och att en proposition om ett system för dokumenterad fortbildning ska läggas fram till förbundsmötet.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch