Risk att klockan vrids tillbaka

Krönika 18 dec 2014
Dela artikeln

Historien är fylld av parenteser och företeelser som passerat revy och försvunnit. När man lever mitt i en parentes kan det vara svårt att upptäcka det, men jag tänkte stanna lite vid något som tyvärr hotar att bli en sådan. Ändå något som vi så naturligt förknippar med vår moderna livsföring: Antibiotika – något vi valt att ta för givet, men något som det kanske sätts en bortre parentes för redan under vår livstid.

Sjukvård och även tandvård utan antibiotika kommer att ställa oss inför helt nya utmaningar och begränsningar. Vi kommer att uppleva att klockan vridits åtskilliga varv tillbaka.

Att vara utan antibiotika gör vanlig kirurgi mycket mer riskfylld, ledproteser och cellgiftsbehandling vid cancer kan bli omöjligt. Vi måste göra helt andra risköverväganden; kan vi exempelvis utföra tandimplantat om vi inte har möjlighet att ta hand om eventuella infektioner i efterförloppet?

Det är ingen positiv framtidsbild vi tittar på.

Redan Fleming varnade för risken att bakterierna skulle utveckla motståndskraft och i dag vet vi att han hade rätt. Vi är på väg att förlora en av våra viktigaste resurser i vården – vår förmåga att behandla infektioner genom medicinering.

Jag har under de senaste veckorna följt ett par olika konferenser där man talat om den tilltagande resistensen mot antibiotika. Bilden är väldigt tydlig. Trots att stora insatser görs är det inte tillräckligt, fler och fler bakteriestammar blir resistenta mot fler och fler antibiotika.

Sverige har hittills klarat sig väl jämfört med stora delar av Europa och världen, men även hos oss försämras läget och det finns alla skäl att inse det. Resistensen har ökat de senaste åren och utgör nu ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Visst, det finns större aktörer än tandvården, men det innebär inte att vår insats är oviktig. Tandvården står för ungefär 7 procent av förskrivningen i öppenvård och 25 procent av vanligt PcV. Det blir en ansenlig mängd, totalt sett. Ska vi kunna fortsätta att ha tillgång till antibiotika för de patienter som vi behöver hjälpa måste vi anstränga oss att få ner förbrukningen och verkligen fråga oss i varje enskilt fall om ett recept verkligen behövs.

Många kliniker har börjat mäta sin förskrivning under en tidsperiod. Vill man minska mängden är det ett bra sätt att börja. Att använda rätt antibiotika, i rätt dosering och på rätt indikation är viktigt och därför är det nödvändigt att sådana uppgifter är lätta att hitta.

Från Tandläkarförbundet stödjer vi våra medlemmar genom antibiotikaportalen på vår hemsida. Där hittar ni aktuella råd om dosering och preparat. Välkomna dit.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch