Så kan vi bli mer relevanta

Krönika 11 feb 2021
Dela artikeln

Nyligen var jag med och besvarade en remiss från Region Stockholm rörande regionens strategi för Life Science, ett tvärvetenskapligt forskningsområde med syfte att höja människors livskvalitet och välbefinnande. Målet är ambitiöst och siktar på att Stockholm ska bli en av världens fem ledande Life Science-regioner. Många aktörer är involverade – sjukvården, universiteten och företag. Till och med kollektivtrafiken. Letar dock efter något om tandvården, men utan större framgång. I tandvården vill vi ofta framhålla vår betydelse för befolkningens hälsa och vårt preventiva arbete, ofta med kopplingar till Life Science. Vi träffar regelbundet en stor del av befolkningen, kan spela en roll vid tidig upptäckt av sjukdom och utgöra en fantastisk källa för forskning och hälsofrämjande arbete som leder till utveckling av produkter och tjänster.

Varför är då intresset från sjukvården och företag så ljumt inför denna guldgruva? Jo, visst finns det goda exempel, men generellt är utvecklingen långsam. Har man inte fattat vilken stor resurs tandvården är, eller är vi helt enkelt inte så betydelsefulla som vi vill tro? Sannolikt är svaret både och. Den teoretiska grunden för de goda möjligheterna stämmer säkert, men flera av de strukturella förutsättningarna är inte riktigt på plats. Här har tandvården ett gemensamt ansvar, att till exempel ansluta sig till kvalitetsregister.

Men ska tandvårdens kunskaper och resurser vara till nytta för företag och forskning utanför vår egen bransch krävs att vi ser bredare och anpassar våra register, journaler och forskning till olika intressenters behov, inte minst befolkningens. Då kan tandvården bli relevant och inte riskera att fortsätta att spela en roll på marginalen i den snabba utvecklingen av Life Science.

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch