Samtalet ger liv och kraft

Krönika 9 dec 2021
Dela artikeln

Tillgänglighet och resiliens. Två nyckelord för framtiden när konsultbolaget Kairos Future sammanfattade sina analyser vid riksstämman 2021. Samhällets och individernas krav och förväntningar förändras nu i snabb takt, och även tandvården behöver se detta.

Men hur ska tandvården möta det förändrade landskapet, och hur för vi diskussionen om hur en anpassning sker som är till gagn för både patienter och medarbetare? Vi är bara i början av denna process, men en snabb teknisk utveckling kommer att utmana det som vi traditionellt tänker är tandvårdens uppdrag och tjänster.

Ett exempel på detta är att det växer fram fler och fler obemannade butiker och gym. Vid detta skede i föreläsningen viskar dock en kollega att ”obemannade kliniker runt om i Sverige är inte något nytt för tandvården, utan något vi levt med en tid, utanför städerna”. En påminnelse om skillnaderna mellan stad och land, som verkar öka.

Här handlar det till stor del om att tandvården är en del i en fungerande samhällsapparat som bygger på ett förtroende som skapas genom hur vi agerar, såsom Rousseau 1762 beskrev det ”sociala kontraktet”. Rapporter i medierna om att tandvården brister i säkerhet och ekonomi minskar förtroendet och på sikt medborgarnas vilja att betala för tjänsten.

Vi är inne i den fjärde industriella revolutionen, och den utmanar globalt synen på vad som är hälso- och sjukvård. Där sker teknikutveckling inte längre bara i vården utan i högsta grad även hos patienterna och medborgarna. Riksstämman var i år en fantastisk mötesplats att föra dessa samtal, för det är de nära samtalen som ger liv och kraft för utveckling.

Text: Andreas Cederlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch