Samverkan skapar resurser

Krönika 11 okt 2018
Dela artikeln

”A passion for many, a commitment for all.” Eftersom detta var temat för årets FDI-kongress passar det bra som inledning. Citatet signalerar att det professionella samarbetet är viktigt. Det är något som inte bara ska göras för att det är roligt, utan det ligger också i professionens intresse.

Som jag ser det är det en långsiktig överlevnadsfråga. Vi behöver samverka, dela erfarenheter, stödja varandra i utvecklingsarbete, agera gemensamt mot politiker och andra beslutsfattare. Allt för att lyfta munhälsans betydelse och visa värdet av det arbete vi utför.

Det här är inte ett arbete bara för entusiaster – vi behöver alla ställa oss bakom det. Det är viktigt att finnas med i det internationella samarbetet. Det är så vi kan skapa resurser så att tandläkarkåren kan arbeta kraftfullt och gemensamt.

Om det är någon som tycker sig ha hört resonemanget från mig tidigare, att det är viktigt att vara med i våra egna organisationer för att vi ska få resurser att arbeta på ett bra sätt i Sverige, så minns ni rätt. Det är genom att vara medlem som man kan bidra till den gemensamma saken.

Den som ställer sig vid sidan om kan visserligen dra nytta av de andras insatser, men det är ett kortsiktigt tänkande. Utan medlemmar som är villiga att bidra till arbetet så blir det ingen utveckling. Därför är det viktigt för mig att Sveriges Tandläkarförbund är en aktör i våra internationella organisationer.

Det är både av egenintresse – vi bidrar till att professionen har starka företrädare – och av solidaritetsskäl genom att vi bidrar till att stötta utvecklingen i de länder där tandläkarkåren är för liten för att själv kunna hävda sig.

FDI (Federation Dentaire Internationale) har funnits sedan år 1900. Det är den naturliga arenan för världens tandläkare att diskutera gemensamma framtidsfrågor och lyfta dem internationellt. FDI är också den naturliga dialogpartnern för globala aktörer som WHO i munhälsofrågorna. Det är en viktig aktör för att stödja nationella tandläkarorganisationer i arbetet att skapa resurser för munhälsoarbete.

Precis som i Sverige finns det inom FDI ett stort fokus på hur man ska bevara en god munhälsa för en åldrande befolkning och sambanden mellan kroppens och munnens hälsa. Det bedrivs i många länder ett högkvalitativt arbete som det är värdefullt att få kunskap om. Ett exempel är att vi just nu arbetar med ett treårigt tema kring just sambandet mun–kropp. Eller annorlunda uttryckt: Say aah, think mouth, think health.

Vi kan bidra med kunskaper och erfarenheter och ge vår nationella vinkel, medan FDI hjälper oss med profilmaterial. Att Sverige i dag tillhör de länder som samverkar med FDI kring den internationella munhälsodagen den 20 mars är ett annat väldigt bra exempel på hur samverkan skapar resurser.

För Sveriges Tandläkarförbund är ett internationellt samarbete, där vi både ger och får, en viktig del i arbetet med att tillvarata den svenska tandläkarkårens intressen.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch