Sätt fokus på det gemensamma bästa

Krönika 13 dec 2018
Dela artikeln

”Ditt fokus bestämmer din verklighet.” Citatet i dagens ledare är hämtat från min ungdoms filmer. Det här var visdomsord hos jedi-riddarna i Stjärnornas krig.

Om det är manusförfattaren och regissören George Lucas eller någon annan som står för formuleringen låter jag vara osagt, men budskapet är värt att reflektera över när jag nu skriver min sista ledare i Tandläkartidningen. Det blir en sorts hälsning till framtiden.

Vad vi formulerar som viktigt för oss avgör hur vi upplever det som sker i vår värld. Vad vi väljer att fokusera på kommer att påverka våra handlingar och därmed vår omvärld. Och, det viktiga budskapet här är: Om man väljer sitt fokus utan att granska sin omvärld kan det bli väldigt fel.

I Sveriges Tandläkarförbund har vi, historiskt sett, ofta valt att fokusera vårt arbete inåt och diskuterat hur vi ska hantera de frågor där vi inte är överens inom tandläkarkåren. Men om man fokuserar för mycket på dessa problem blir verkligheten därefter, i bästa fall en väpnad neutralitet mellan kårens olika grupper.

”Om vi fokuserar på och arbetar med de frågor där vi är överens kommer vi att utvecklas som grupp.”

När jag mötte förbundsstyrelsen som nyvald ordförande höll jag vad som brukar kallas ett linjetal. Ett av mina nyckelord var ”arbetslinje”. Det betydde för mig något annat än vad det betydde för vår dåvarande statsminister.

Mitt budskap var, och det håller jag fast vid, att om vi fokuserar på och arbetar med de frågor där vi är överens kommer vi att utvecklas som grupp. Vi lär oss att lita på varandra och blir bättre rustade att hantera de frågor där vi inte är överens.

Min upplevelse är att den linjen har fungerat väl under de här åren. Inte minst såg vi detta när vi kunde samlas kring ett gemensamt ställningstagande i frågan om tandvårdens framtida organisation förra hösten.

Visst har vi haft diskussioner i styrelsen, det måste man ha eftersom det finns olika åsikter, men det har varit hanterbart och underordnat det övergripande målet: ett väl fungerande, starkt tandläkarförbund, ett förbund som har förmågan att utföra de uppdrag det får av sina medlemmar.

Nu pågår en stor utredning av det svenska tandvårdssystemet. Vi ser att det finns krafter som vill genomföra reformer som inte kommer att gynna oss och vår ambition att ge bästa möjliga vård.

Nu är det viktigare än någonsin att vi använder vår gemensamma röst på ett samlat sätt med ett samlat budskap. Sålunda blir detta min hälsning till dem som tar över stafettpinnen: Det fokus ni väljer i framtiden kommer att styra era handlingar.

Jag hoppas och tror att inställningen att fokusera på det gemensamma bästa ska fortsätta styra arbetet i Sveriges Tandläkarförbund.

Tack för god samverkan, på alla nivåer, under de här åren.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch