SBU öppnar för patientmedverkan

Krönika 11 okt 2018
Dela artikeln

Det är känt att forskare ofta lyfter andra forskningsfrågor än vårdpersonal och patienter. Vem ska bestämma vilken kunskap vården behöver? SBU introducerar nu en möjlighet för patienter, anhöriga, vårdpersonal och forskare att påverka forskning om kvinnors förlossningsskador.

Att låta patienter och vårdpersonal utöva inflytande över vilka frågor som ska besvaras kan ge flera positiva effekter. Det diskuteras nationellt hur vården mer konsekvent ska använda bästa tillgängliga kunskap. Kunskap som utgår från vårdens upplevda behov ökar sannolikt förutsättningarna för att den når våra patienter.

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch