Sjukvården borde närma sig tandvården

Krönika 7 nov 2019
Dela artikeln

Med oregelbunden periodicitet träffar jag patienter, kolleger, bekanta och andra som gärna vill prata tandvård. Ibland handlar samtalen om hur vi från tandvården ska kunna ge bästa möjliga tandvård. Ibland handlar samtalen om vem som ska eller kan göra vad inom tandvården.
Vi har som bekant två legitimerade yrkes­grupper inom tandvården, där den enskilda legitimerade yrkesutövaren ansvarar för det som den själv gör, medan vårdgivaransvaret ligger hos den som är registrerad i IVO:s vård­givar­register.

Vanligen kommer samtalen att handla om kostnaden för tandvård. Inte sällan framförs åsikten att tandvård är dyrt och att det kostar för mycket pengar att besöka tandvården.

Jag kan hålla med om att det för enskilda individer, för att de ska kunna tillgodose sina tandvårdsbehov, kan handla om mycket pengar som kräver prioriteringar. Då vi lever i ett samhälle där välfärdssektorn är väl utvecklad görs väldigt ofta jämförelser med vad kostnaderna är för individen vid besök i den övriga hälso- och sjukvården. Jämförelsen är ganska logisk egentligen, för i allmänhet anses det vara samma slags princip som bör gälla. Munnen är en del av kroppen, brukar man säga.

Tandvårdens koppling till den övriga hälso- och sjukvården måste dock ske med lite eftertänksamhet. Samma krets av personer – patienter, kolleger och bekanta – drar ofta alltför snabba slutsatser om hur de båda vårdområdena bör närma sig varandra. Jag hör en del resonemang som går ut på att tandvården ska in i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Andra menar att tandvården ska vara en del av hälso- och sjukvården.

Jag ser en, i stort sett, väldigt väl fungerande tandvård. Visst finns det fläckar av varierande grad, särskilt när det gäller arbetssituationen för tandvårdens personal, men sett från ett patientperspektiv är tandvården väldigt bra. Är det då rimligt att verka för att tandvården ska röra sig i riktning mot andra sektorer av vården?

Det är egentligen det omvända som borde vara målet, nämligen att hälso- och sjukvården närmar sig tandvården. Tandvården är ur patientsynpunkt vältrimmad, effektiv och erhåller återkommande goda omdömen samt uppvisar lyckade vårdresultat över tid. I ett avseende föredras dock hälso- och sjukvården, och då handlar det om patientens egenavgift.

Text: Chaim Zlotnik

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch