Skära en tårta

Krönika 14 mar 2019
Dela artikeln

Den engelske vetenskapsmannen Francis Galton beskrev 1906 i ett brev till den ansedda tidskriften Nature hur en rund tårta borde skäras upp för att eventuella rester ska hållas fräscha längre – ”Cutting a round cake on scientific principles” .

Francis Galton var nog mest känd för sin forskning om ärftlighet, i vilken han ifrågasatte gällande normer och utvecklade rasläran. Dessutom var han kusin med Charles Darwin. Men otroligt nog rönte hans viktiga tårtexperiment ingen större uppmärksamhet.

Redan vid förra sekelskiftet var det vanligt att tårtor skars upp i kilformade bitar. Francis Galton menade att detta sätt att dela tårtan resulterade i onödigt stora snittytor som lätt torkade. Denna iakttagelse var speciellt relevant om man avsåg att njuta av bakverket under flera dagar.

I stället för att skära trekantiga bitar menade Francis Galton att snitten skulle vara vertikala och parallella. Med hjälp av intrikata matematiska beräkningar kunde han visa att metoden skapade förutsättningar för att tårtrester kan flyttas samman och hållas ihop med ett horisontellt placerat gummiband. Snittytorna täckte varandra och tårtan hölls fräsch längre.

På 1960-talet kom plastfolien och Francis Galtons publikation kunde sorteras in under den ofta outnyttjade kategorin ”vetenskapligt korrekt, men praktiskt ointressant”. Ordet ”praktiskt” kan vid behov bytas ut mot ”kliniskt”.

Men på samma sätt som inaktuell kunskap bör fasas ut, så borde den åter kunna aktualiseras vid behov. Samhället behöver av miljöskäl minska användningen av plaster. Kanske det är dags att avveckla plastfolien och samtidigt damma av Francis Galtons tårtdelningsmodell?

Text: Thomas Jacobsen

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch