Skönhet kommer inifrån

Krönika 23 feb 2017
Dela artikeln

Verklig skönhet kommer inifrån – tyvärr räcker den inte alltid ända ut.

Här skämtar ordspråkssidan lite med ett klassiskt uttryck, men tyvärr är det ofta ett problem att så mycket avgörs av fasaden. Vi har i möten mellan människor bara en chans att göra ett första intryck och det avgörs ofta av hur vi ser ut.

Att visa trasiga tänder är ingen bra start. Betydelsen av detta är något vi möter i stort sett dagligen i vår gärning som tandläkare. Det handlar inte bara om hur omvärlden ser på oss som människor, utan en stor del av vår självkänsla ligger också i våra tänder och deras utseende och funktion.

Att en frisk mun har stor betydelse för den kroppsliga hälsan har fått allt större genomslag i samhällsdebatten de senaste åren. Men vi får inte glömma tändernas betydelse för den själsliga hälsan och våra möjligheter att fungera i samhället.

För ett par veckor sedan kunde jag på Facebook läsa om en satsning man gjort i den danska staden Vordingborg, där man valde att bettrehabilitera ett antal tidigare drogmissbrukare för att underlätta för dem att återvända till ett fungerande socialt liv. Missbruket hade slitit hårt och tänderna var ofta förstörda av karies. De hade erfarenhet av smärtsamma akutbehandlingar som gjorde att de drog sig för att besöka tandläkare, vilket förvärrade situationen och gjorde det dagliga livet alltmer påfrestande.

Det var fantastiskt roligt att läsa hur det gått. Nästan hälften av dem som erbjudits den här hjälpen var nu i arbete och hade fått tillbaka ett fungerande liv. ”Det danske smil” fick en ny betydelse.

Det här är resultat som stämmer väl med studier som gjorts i Stockholm av Patricia De Palma där hon studerat bland annat hur bettrehabilitering av hemlösa bidrar till att de lyckas ta sig ur hemlöshet och missbruk. Näst efter ett eget hem var fungerande tänder och tandhälsa deras främsta önskemål. Även här såg man hur vårdinsatserna fick en stor social betydelse.

Vi är säkert också många som minns Björn Klinges klassiska specialprotes med tandluckor och trasiga tänder som han använde för att praktiskt visa hur han blev bemött beroende på om han hade sitt eget leende eller det konstgjorda.

En frisk mun och ett intakt leende är viktigt både för hur vi upplever oss själva och hur omvärlden upplever oss. Jag vill därför adressera dagens ledare till Kommissionen för jämlik hälsa och de politiker som arbetar med folkhälsofrågorna när nu slutrapporten närmar sig: Tänk på att munhälsan är en viktig byggsten i detta arbete.

God livskvalitet börjar i munnen!

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch