Skrattretande översikter

Krönika 12 mar 2015
Dela artikeln

”Hahaha – menar du på allvar att ni arbetar med en systematisk översikt av systematiska översikter. Jag tror jag skrattar ihjäl mig.”

Med en road kollega diskuterar jag vad systematiska översikter betyder för den kliniska professionen. Diskussionen kretsar kring hur dessa översikter alls angår professionens kliniska vardag.

Det är en viktig och högst relevant fråga, även om tårna känns lite ömma.

En viktig grundregel att minnas är att det som utmärker en profession är att yrkesutövningen ska vila på vetenskaplig grund.

Inför en konsensuskonferens är nu uppgiften att kritiskt värdera all tillgänglig publicerad vetenskap inom området och att inkludera enbart det som uppfyller aktuella kvalitetskrav.

Just i detta fall kommer vi att ifrågasätta den vetenskap som bildar underlag för några av Cochranes ofta hyllade översikter och slutsatser. Det som ibland kommit att betraktas som ”gold standard” inom systematiska översikter.

Även solen har sina fläckar. Inte all vetenskap som bildar underlag för Cochranerapporterna håller kvalitetsmåttet i dag.

Vid en systematisk översikt av systematiska översikter kvalitetsgranskas inte enbart översikten, utan även de originalstudier som utgör underlaget för översikterna.

Det som var accepterad kvalitetsnivå i går, uppfyller inte självklart dagens kvalitetskrav.

Kvalitetsgradering är en dynamisk process. Systematiska översikter är ett sätt att kvalitetsgranska och sammanfatta ett kunskapsfält, ofta en kliniskt relevant fråga.

Med en explosion av översikter är det dags att sammanfatta och kvalitetsgranska även systematiska översikter, hur skrattretande det än kan låta.

Text: Björn Klinge

Dela artikeln
Björn Klinge
Björn Klinge
Parodontolog, odont dr. och professor i parodontologi vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola samt professor vid Karolinska Institutet. Har en lång rad offentliga och föreningsuppdrag.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch